Skip to main content

Scheidsrechters

Arbitrageplan

Begin seizoen 2006/2007 is er door Paul Rooijakkers en Peter van Bijsterveldt het plan opgepakt om het scheidsrechters gebeuren binnen onze vereniging op zijn Beers gezegd wat meer SMOEL te geven.

Voor de buitenwacht leek Beerse Boys zijn zaakjes betreffende scheidsrechters aardig op orde te hebben echter er is nooit iets op papier vastgelegd. Door het benoemen van 2 scheidsrechters coördinatoren, Peter van Bijsterveldt (senioren) en Paul Rooijakkers (jeugd), werd een éérste concrete stap gezet. Niet snel daarna boekten zij hun éérste resultaat door met het hoofdbestuur tot een ééndrachtig besluit te komen over de vergoedingen aan onze verenigingsscheidsrechters.

Lopende het seizoen hebben ze veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een arbitrageplan om zodoende onze scheidsrechters een structurele plaats binnen de vereniging te geven. Het plan werd door het hoofdbestuur met veel enthousiasme ontvangen en goedgekeurd.

Ook de KNVB toonde veel interesse en wilde graag het plan inzien. Dit heeft er toe geleid dat de KNVB toestemming heeft gevraagd om het arbitrageplan als voorbeeld te mogen gebruiken.

Uiteraard voelden wij ons gevleid, echter het plan is geschreven voor de scheidsrechters van Beerse Boys en dus wilden wij het éérst aan deze groep mensen presenteren alvorens het verder naar buiten te brengen. Op vrijdag 16 maart 2007 is het arbitrageplan dan ook aan onze verenigingsscheidsrechters gepresenteerd en ook hier viel het in goede aarde en was men vol lof.

Met het voltooien van het arbitrageplan heeft de verenigingsscheidsrechter binnen Beerse Boys zich een structurele plaats toegeëigend en krijgt hij de aandacht die hij verdient.

U kunt het arbitrageplan hieronder downloaden. Overname van dit plan of delen daaruit is toegestaan onder voorwaarde dat je de bron vermeldt.

Arbitrageplan downloaden

Spelregelwijzigingen

Nieuwe spelregels voor JO13 en MO13 (pilot in het seizoen 2023-2024)

Wordt er een vrije trap toegekend? Dan hoef je de bal niet naar een andere speler over te spelen. Je mag de bal stil leggen en zelf dribbelen.

Als de bal over de zijlijn gaat, gooien we deze niet meer in. Je mag intrappen naar een medespeler of zelf indribbelen met de bal. Ook bij een hoekschop, doelschop of aftrap mag je indribbelen in plaats van trappen.

Als de scheidsrechter je een gele kaart geeft moet je 5 minuten het veld uit. Bij een 2e gele kaart of directe rode kaart mag je niet meer meespelen in deze wedstrijd. Wel mag er dan een wisselspeler het veld in, maar pas na 5 of 10 minuten.

Als je gaat wisselen met een teamgenoot wordt het spel niet meer stilgelegd door de scheidsrechter. Het spel gaat gewoon door terwijl spelers het veld uit en in gaan bij de middenlijn aan de kant van de dug-out.

De belangrijkste spelregelwijzigingen met ingang van het seizoen 2020/2021

De belangrijkste spelregelwijzigingen/ toelichtingen die zijn goedgekeurd door de JAV zijn:

Hands:

 • Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het ‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal nog een klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes).
 • Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij onderkant van de oksel.

Strafschoppen en de strafschoppenserie:

 • Als de doelverdediger een overtreding maakt, maar de bal het doel mist of terugkomt van doelpaal of –lat, dan wordt de strafschop niet overgenomen, tenzij de nemer duidelijk werd beïnvloed door de overtreding van de doelverdediger.
 • Als een doelverdediger bestraft wordt en de strafschop wordt overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding (tijdens de wedstrijd of tijdens de strafschoppenserie) en een waarschuwing (GK) voor elke volgende overtreding.
 • Voor alle spelers geldt dat gele kaarten niet worden meegenomen in de strafschoppenserie. Als een speler een GK ontvangt tijdens de wedstrijd en tijdens de strafschoppenserie dan moet dit worden genoteerd als twee gele kaarten, niet als een veldverwijdering (RK).
 • Als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een overtreding begaan, dan moet de nemer worden bestraft.

De volgende toelichtingen op de spelregels zijn ook goedgekeurd door de JAV:

 • Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor de beoordeling van buitenspel.
 • Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf gegeven, zelfs als het tweede keer raken met de hand of arm gebeurde.
 • Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet gegeven.
 • Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een gele kaart ontvangen.
 • Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem terug gekopt of met borst teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in zijn handen kan nemen, dan moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt.

Bekijk voor een uitgebreide toelichting door betaald voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot het webinar van de KNVB: klik daarvoor hier. Op die KNVB-pagina vind je ook de uitgebreide schriftelijke toelichting op alle spelregelwijzigingen.

*****

Met ingang van het seizoen 2019/2020 waren de volgende 6 belangrijkste wijzigingen van kracht:

 • Strafschoppenserie
  Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen weer om-en-om. Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. De ABBA-procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet meer.
 • Plek van wisselen
  Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet gebeuren. De scheidsrechter kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te voorkomen, of in het geval van een blessure.
 • Doeltrap
  Bij een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft de bal niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat een medespeler deze mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk beweegt. Alleen de opbouwende partij mag de bal direct in de zestien meter aanraken.
 • Scheidsrechterbal
  Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij de bal laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van de spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is deze altijd voor de keeper.
 • Kaarten voor teamofficials
  Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die langs het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier al mee geëxperimenteerd in het betaald voetbal; vanaf komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal.
 • Muurtje
  Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

Klik voor een filmpje met de uitleg op de knop Read More hieronder.

Scheidsrechterskorps

Onze scheidsrechters zijn onlangs in het (lichtblauwe) nieuw gestoken.