Skip to main content

Onze club

De historie van Beerse Boys in grote lijnen

Ontstaansgeschiedenis
Op 18 april 1945 werd Beerse Boys opnieuw opgericht, nadat een oproep daartoe op het aanplakbord bij de Middelbeerse kerk was opgehangen. Opnieuw opgericht, omdat er vlak voor de oorlog ook al een voetbalclub met de naam Beerse Boys in Middelbeers was geweest. Maar omstreeks 1937 was die club opgehouden te bestaan. Of dat door een tekort aan leden of een teveel aan schuld bij de brouwer was zal wel nooit meer duidelijk worden. In Oostelbeers werd in deze jaren net na de tweede wereldoorlog een voetbalclub opgericht met de naam OVS (Oostelbeerse Voetbal Sport); de wedstrijden werden gespeeld aan het eind van De Hanenberg, vooraan in De Staat. Voor aanvang van de competitie 1950/1951 was de fusie tussen beide verenigingen - na bemiddeling van de toenmalige burgemeester mevrouw Smulders-Beliën - een feit en bestond in geheel Oost-, West- en Middelbeers nog maar één voetbalclub: Beerse Boys.

Complex
Vanaf 1954 speelt Beerse Boys haar thuiswedstrijden op het huidige complex, aan de Hertog Janstraat, dat toen uit een veld, een trainingshoek, twee kleedlokalen en een 'winkeltje met een luik' daar tussenin (oude gebouw aan de trainingshoek Hertog Janstraat) bestond. Later zijn er vier andere velden in verschillende fasen bij gekomen, evenals de kleedlokalen en het clubgebouw.

De Klep
Het sportpark moest het de nodige jaren zonder een eigen naam doen, maar mede dankzij inspanningen van de redactie van het clubblad schreef de Sportraad in 1971 een 'wedstrijd' uit om tot een passende naam te komen. Het werd 'De Klep', de naam die het grondgebied waarop een deel van de huidige voetbalvelden liggen in vroeger jaren (17e / 18e eeuw) droeg.

Niveau eerste elftal
Beerse Boys 1 - het vaandelteam, dat voor een belangrijk deel het gezicht van de club bepaalt - sloot het seizoen 1971/1972 af met het kampioenschap in de derde klasse van de afdeling Noord-Brabant en begon aan een weg naar boven die in 1985 haar top bereikte in de derde klasse KNVB. In de jaren die daarop volgden werd weer afgezakt naar de vijfde klasse, om vervolgens weer de weg omhoog in te slaan en in 2001 opnieuw de derde klasse te bereiken. In 2004 volgde echter weer degradatie naar de vierde klasse. Vervolgens liep Beerse Boys 1 drie keer promotie nipt mis, maar in 2010 werd het team glansrijk kampioen en promoveerde weer naar de derde klasse. Vervolgens zette het team om de twee jaar een stap omhoog om in 2014 de eerste klasse te bereiken. Meteen in het eerste seizoen stond het elftal in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse, maar na verlenging in de tweede finalewedstrijd tegen DESO in Oss werd die net niet bereikt. In 2017 daalde Beerse Boys 1 weer af naar de tweede klasse. Na de corona-periode met 2 niet afgewerkte competities moest Beerse Boys in 2022 nóg een stapje terug doen, naar de derde klasse.

Zie voor een overzicht eindstanden vanaf 1968/1969: eindstanden Beerse Boys 1

Nieuwe spelvormen
In 1961 werden de veteranen binnen Beerse Boys aktief, in het seizoen 1972/1973 namen voor het eerst damesteams (2) van Beerse Boys aan de competitie deel en in 1977/1978 kwamen daar de jongsten, onze Beerse Boikes, bij. In 1984 werd de club met nog een 'tak' uitgebreid, namelijk het meisjesvoetbal, en meer recent, in 2006, kwam daar het G-voetbal bij, helaas maar tot 2015.

Frans de Laat
Een van de initiatiefnemers tot de oprichting van Beerse Boys was Frans de Laat. Maar liefst 36 jaar maakte hij deel uit van het bestuur, waarvan de eerste 2 jaar als secretaris, 6 jaar als penningmeester en 14 jaar als voorzitter. Een enorme staat van dienst, waardoor hij bij zijn afscheid van het bestuur tot ere-voorzitter werd gekozen. Helaas is Frans ons in oktober 1989 ontvallen. De laatste jaren deed hij - door zijn gezondheid gedwongen - weliswaar een stapje terug, maar jarenlang was hij de grote man van Beerse Boys, die hard werkte aan het niveau en het imago van onze club. Hij was enorm trots op 'zijn club' toen deze de derde klasse van de KNVB binnenstapte in het jaar van het 40-jarig jubileum. Een mooier cadeau kon de club hem niet geven. Een van zijn grote werken voor de club was de bouw van ons huidige clubgebouw (officiële opening op 1 oktober 1976). Dank zij de gedenksteen, naast de toegang tot het wedstrijdsecretariaat, zal Frans tot in lengte van jaren in de herinnering van Beerse Boys voortleven.

Onderscheidingen
Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum werden vier bestuurders onderscheiden voor hun grote verdiensten voor Beerse Boys. Frans de Laat kreeg de gouden KNVB-speld uit handen van de toenmalige voorzitter van de afdeling Noord-Brabant, de heer J. Klok, secretaris/penningmeester Giel van Haaren zilver en Harrie Willems en Sjef van Rooij ontvingen de bronzen KNVB-speld. Later zouden diverse "Boys" een onderscheiding van de KNVB ontvangen. Verder naar onder op deze pagina vindt u hun namen.

De Punter
Clubblad De Punter heeft eigenlijk nog steeds een vertrouwde klank in de Beerzen en omgeving. Het 'contactblad' van Beerse Boys verscheen in het seizoen 1968/1969 voor het eerst en kwam zeven tot acht keer per seizoen uit als een onmisbare schakel in het clubleven van een Beerse Boy. Dat was het geval tot het seizoen 2013-2014, de 46e jaargang. In het seizoen 2013-2014 kwamen er nog 2 op papier gedrukte clubbladen uit, maar werd daarna onderdeel van de website en verschenen de artikelen digitaal. De redactie bracht in februari 2015 het laatste artikel uit, want de standen, verslagen en andere info verschenen toch al op de website.

Accommodatie
Door de groei van de vereniging was het aantal kleedlokalen (2 oude aan de Hertog Janstraat en 4 van begin 70-er jaren (in 2003 omgebouwd tot bestuurskamer, ballenhok, behandelruimte, wasruimte, ruimte voor wedstrijdbesprekingen) niet meer toereikend. In 1985 werden er door de leden zelf 4 bij gebouwd tegen de tennisaccommodatie (huidige kleedlokalen 7 t/m 10).

Doordat de sloop van oude tribunes van Fc Eindhoven in handen was van de Beerse sloop- en ijzerhandelaar Wil Stokmans - sponsor van Beerse Boys - bood hij de club aan om met de beste onderdelen een tribune te bouwen. Dat aanbod nam het bestuur graag aan en in 2000 kon de 'nieuwe' tribune bij het hoofdveld in gebruik worden genomen.

Met de bouw in 2003 van 6 nieuwe kleedlokalen en de verbouw van vier oude tot noodzakelijke ruimten als een bestuurskamer (de oude is nu het wedstrijdsecretariaat), een bespreekruimte, massageruimte, invalidentoilet en ballenopslag en de verdere verbetering, aankleding en verfraaiing van het sportpark voldoet onze accommodatie nu aan hoge eisen. Zeker nadat in 2009 door de aanleg van een kunstgrasveld de trainingsmogelijkheden werden verbeterd en deze sinds 2010 door de komst van een trainings- en wedstrijdverlichtingsinstallatie volledig benut kan worden.

Tijdens de reconstructie van de N395 in 2022 werd bij de Sportparklaan een rotonde aangelegd. Dat kon alleen door deze voor een deel op het vierde wedstrijdveld van het sportpark te leggen. Beerse Boys kon dat veld niet missen. Dat probleem werd opgelost door van het hoofdveld een kunstgrasveld te maken met verlichting, zodat dit veld gebruikt kon gaan worden als wedstrijd- en trainingsveld. Het oude trainingsveld werd wedstrijdveld. Sportpark De Klep heeft nu 2 kunstgrasvelden, 2 natuurgrasvelden en 2 trainingshoeken.

Giel van Haaren
Bij de nieuwe kleedlokalen is door toenmalig secretaris Giel van Haaren in 2003 een gedenksteen ingemetseld, zodat de twee belangrijkste bestuurders van Beerse Boys met een gedenksteen tot in lengte van jaren in naam aan de club verbonden blijven. Giel van Haaren was 38 jaar secretaris van de vereniging, tot zijn overlijden in oktober 2005. Maar liefst 29 jaar daarvan was hij tevens penningmeester.

De Klep in 1980

Kleedlokalen in 2005

Frans de Laat (l) en Giel van Haaren (1 okt 1976)

Bestuurlijke historie

Voorzitters

 • 45/46 - Sjef Smulders
 • 46/50 - Piet de Laat
 • 50/56 - Jan van Hoof
 • 56/57 - Paul Smulders
 • 57/62 - Jan Cloudt
 • 62/69 - Albert Veldhuis
 • 69/81 - Frans de Laat
 • 81/85 - Cor Louwers
 • 85/87 - Frans de Laat
 • 87/88 - Wim Rijnen (interim)
 • 88/91 - André Reijnen
 • 91/96 - Huub Timmers
 • 96/00 - René Verouden
 • 00/14 - Peter van Gerven
 • 14/20 - Wil Verhoeven
 • 20/heden - Tom Bodde

Secretarissen

 • 45/47 - Frans de Laat
 • 47/56 - Jac van Eeten
 • 56/57 - Wim Broeders
 • 57/60 - Chris van Houtum
 • 60/64 - Albert Veldhuis
 • 64/65 - Arnold Veldman
 • 65/67 - Johan Klaassen
 • 67/05 - Giel van Haaren
 • 05/19 - Peter van Bijsterveldt
 • 19/heden - Martin Kroos

Penningmeesters

 • 45/46 - Jan Kemps
 • 46/50 - Jan van Hoof
 • 50/56 - Frans de Laat
 • 56/71 - Piet van Ham
 • 71/00 - Giel van Haaren
 • 00/04 - Mark van Ham
 • 04/13 - Carlo Cronenberg
 • 13/14 - Ad van Gestel Hzn (interim)
 • 14/22 - Ronald Spijkers
 • 22/heden - Arn Scholten

Ereleden, Leden van Verdienste en dragers onderscheiding

Erevoorzitters

 • 1969 - Albert Veldhuis +
 • 1987 - Frans de Laat +
 • 2014 - Peter van Gerven

Ereleden

 • 1967 - Willem van de Ven +
 • 1971 - Piet van Ham +
 • 1992 - Harrie Willems +
 • 1996 - Ries Versteeg +
 • 2004 - Giel van Haaren +
 • 2007 - Sjef van Rooij +
 • 2015 - Rob van Gestel

Eretrainer

 • 2015 - Henri van den Braak

Leden van Verdienste

 • 2006 - Noud Hermans +
 • 2006 - André Reijnen
 • 2006 - Mark van de Sande
 • 2008 - Frans Dieker +
 • 2009 - Jan Dekkers
 • 2010 - Toon van Kollenburg
 • 2011 - Paul Rooijakkers
 • 2012 - Theo van Woensel
 • 2013 - Jan Smetsers
 • 2013 - Ad Scholten
 • 2014 - Wim Hems +
 • 2015 - Ria van Kollenburg - Kroot
 • 2016 - Ad van Gestel Jzn
 • 2017 - Frans Willems Gzn
 • 2018 - Ad van Heerbeek
 • 2019 - Christian Buiks
 • 2019 - Peter van Bijsterveldt
 • 2020 - Jo van den Biggelaar
 • 2022 - Jasper van Hoof
 • 2022 - Albert van de Meerakker
 • 2022 - Paul van de Ven
 • 2022 - Frans van Hoof
 • 2022 - Maikel Eltink
 • 2022 - Toon van Ham
 • 2022 - Harrie Kolsters
 • 2023 - Mark Timmermans
 • 2023 - Jan Verhoeven
 • 2023 - Rob Kolsters
 • 2024 - John van Bijsterveldt
 • 2024 - Gijs van Beers

Beerse Boys Speld

 • 2002 - Kees Copal (25 jaar terreinknecht) in zilver
 • 2014 - Peter van Gerven (erevoorzitter) in goud
 • 2015 - Kees Copal (40 jaar terreinknecht) in goud

KNVB onderscheidingen

 • 1985 - Frans de Laat (gouden speld) +
 • 1985 - Giel van Haaren (zilveren speld) +
 • 1985 - Sjef van Rooij (bronzen speld) +
 • 1985 - Harrie Willems (bronzen speld) +
 • 1992 - Giel van Haaren (gouden speld) +
 • 1992 - Harrie Willems (zilveren speld) +
 • 1993 - Sjef van Rooij (gouden speld) +
 • 1993 - Frans van Maasakkers (bronzen speld)
 • 1995 - Peter van Gerven (zilveren speld)
 • 1995 - Kees Copal (bronzen speld)
 • 1995 - Ad van Gestel Jzn (bronzen speld)
 • 1996 - Ries Versteeg (zilveren speld) +
 • 1996 - Ad Scholten (zilveren speld)
 • 2000 - Peter van Gerven (gouden speld) 
 • 2005 - Christian Buiks (zilveren speld)
 • 2005 - Frans van Roij (zilveren speld)
 • 2005 - Theo van Woensel (zilveren speld)
 • 2005 - Albert van Mol (zilveren speld)
 • 2005 - Andre Rooijakkers (zilveren speld)
 • 2016 - Willem van der Vleuten (zilveren speld)
 • 2016 - Paul Rooijakkers (zilveren speld)
 • 2017 - Frans van de Wal (zilveren speld)
 • 2018 - Arno Bakkers (zilveren speld)
 • 2018 - Michel van Vroenhoven (zilveren speld)
 • 2019 - Wil van Ham (zilveren speld)
 • 2020 - Peter van Bijsterveldt (zilveren speld)
 • 2020 - Wim Deenen (zilveren speld)
 • 2022 - Ad van Gestel Jzn (zilveren speld)
 • 2022 - Peter Willems (zilveren speld)
 • 2023 - Peter van Gerven (lid van verdienste)
 • 2024 - Ad van Gestel Hzn (zilveren speld)

Erwin van den Hout Wisseltrofee (voor een talentvolle jeugdige vrijwilliger)

 • 2022 - Sem Pasmans
 • 2023 - Sjors Spijkers
 • 2024 - Tom van den Brand