Onze Club

Missie / visie

Regeren is vooruitzien. Ook voor Beerse Boys is het van belang om naar de toekomst te kijken en daar plannen voor te maken. Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen om een proces te starten waarmee we op professionele wijze onze doelen voor de toekomst bepalen en de route daar naartoe. Dit proces voor de periode 2020-2025 is inmiddels afgerond. Als resultaat van dit proces zijn de missie, visie en kernwaarden vastgesteld, zijn de strategische doelen bepaald en worden op basis daarvan de plannen voor het komende seizoen door de diverse commissies gemaakt. Deze worden vervolgens door het bestuur vastgesteld en het komende seizoen gerealiseerd. De resultaten van het hiervoor beschreven proces hebben we gevisualiseerd in onderstaande "Tempel"

Statuten

Statuten v.v. Beerse Boys

Klik hier om de statuten in te zien

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement, vastgesteld in de ALV van 21 sept 2020.

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement in te zien

 

Vind ons leuk!
Voetbalvereniging Beerse Boys
Sportparklaan 2a
5091 EM Middelbeers
T. 013 - 514 13 51

Copyright © beerseboys.nl | Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites