Skip to main content

Onze club

Lidmaatschap

Aanmelden als lid

Wil je lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan via de knop aanmelden hieronder. Je krijgt het scherm 'Word lid van Beerse Boys' te zien en kunt jouw gegevens invullen. Na een klik op de knop 'Meld je aan als lid' word je geregistreerd als lid van Beerse Boys. We nemen na ontvangst van je aanmelding zo snel mogelijk contact met je op om je verder te informeren over je lidmaatschap.

Wat je vooraf moet weten:

Leden vanaf 16 jaar dienen een kopie van een legitimatiebewijs in te leveren.

De contributie dient middels een automatische machtiging te worden voldaan. De contributie wordt in twee termijnen geïnd. Door de aanmelding ga je akkoord met de automatische betaling van de contributie. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso uiteraard stopgezet.

Verdere informatie betreffende Beerse Boys kun je op deze website vinden.

Als je je aanmeldt als niet-competitie spelend lid, geef dan bij opmerkingen aan of je je aanmeldt als rustend lid of oproeplid of welke functie je bij Beerse Boys gaat vervullen (bijvoorbeeld 'jeugdleider' of 'scheidsrechter').

Als je bij een andere vereniging wilt gaan voetballen heb je meestal overschrijving nodig. Meld je in deze situatie af bij Beerse Boys en aan bij de nieuwe vereniging; Beerse Boys krijgt dan het verzoek om aan de overschrijving mee te werken. Doe dit voor 15 juni!

Wijzigingen in persoonlijke gegevens doorgeven

Het mutatieformulier kun je gebruiken om wijzigingen in je persoonlijke gegevens aan de ledenadministratie van Beerse Boys door te geven. 

Wil je geen gebruik maken van dit formulier, dan kun je de wijzigingen ook doorgeven via de mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor een wijziging in het soort lidmaatschap, bijvoorbeeld van actief spelend lid naar rustend lid, dien je het afmeldformulier te gebruiken. Zie onder de tab 'Afmelden als lid of wijziging in lidmaatschap doorgeven'.

Klik hier voor het mutatieformulier

Mutatieformulier

Persoonlijke gegevens (oud):

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Persoonlijke gegevens (nieuw; alleen de gewijzigde gegevens invullen):

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Afmelden als lid of wijziging in lidmaatschap doorgeven

Afmelden als lid:

Als je je wilt afmelden als lid van Beerse Boys, dan moet je dat doen bij de ledenadministratie. Dat kun je doen door het afmeldformulier volledig in te vullen en te versturen. Zie de knop 'Klik hier voor het afmeldformulier' hieronder.

Wijzigen lidmaatschap (dan wordt je lidmaatschap uiteraard niet beëindigd):

Je moet het afmeldformulier ook gebruiken om de volgende wijzigingen door te geven:

- als je je lidmaatschap wilt wijzigen van spelend lid naar oproep- of rustend lid óf van oproep- of rustend lid naar spelend lid. Vul dat dan in bij 'Reden van afmelding'.

- als je spelend lid bent maar tevens vrijwilliger en je wilt stoppen met voetballen maar doorgaan als vrijwilliger. Vul dat dan in bij 'Reden van afmelding'.

- andersom ook: als je spelend lid bent én vrijwilliger, maar je stopt met je vrijwilligerswerk, vul dat dan ook in bij 'Reden van afmelding'.

- als je spelend lid bent en daarmee gaat stoppen, maar wel een vrijwilligerstaak op je wilt gaan nemen (leider, trainer, commissielid enz). Vul dat dan in bij 'Reden van afmelding'.

Extra informatie ten aanzien van afmelden:

Spelende leden en oproepleden die zich per 1 juni van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat daar op volgt normaal te voldoen.

Rustende leden welke zich per 1 augustus van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat op die betreffende 1 augustus aanvangt normaal te voldoen.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de afmelding en kan dat dus niet doen via zijn of haar leid(st)er of een commissie.

Klik hier voor het afmeldformulier

Afmeldformulier

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Uw vraag is leeg
Extra informatie ten aanzien van afmelden:
- Spelende leden en oproepleden die zich per 1 juni van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat daar op volgt normaal te voldoen.

- Rustende leden welke zich per 1 augustus van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat op die betreffende 1 augustus aanvangt normaal te voldoen.
Invalid Input
Overschrijving naar een andere vereniging

Wil je bij een andere vereniging gaan voetballen dan moet je dat regelen via een overschrijving. Overschrijvingen voor het nieuwe seizoen moeten elk jaar aangevraagd zijn vóór 15 juni 23.59 uur; goedgekeurde overschrijvingen worden verleend per 1 juli.

Overschrijving naar categorie A is in de periode na 15 juni alleen nog mogelijk als je voldoet aan een dispensatiereden (gewijzigde werk-, woon- of overige omstandigheden). De dispensatieperiode voor spelers in de categorie A start op 16 juni en sluit op de eerste vrijdag van de maand maart, 23.59 uur, van ieder jaar.

Overschrijving naar categorie B kan ook nog in de periode 16 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart, 23.59 uur, van ieder jaar worden ingediend. Deze overschrijving wordt direct, na afmelding door de oude vereniging, automatisch verleend.

Heb je korter dan 3 jaar niet gevoetbald, dan is overschrijving vanuit de vereniging waar je het laatst hebt gevoetbald ook nodig.

Hoe vraag je een overschrijving aan?

Een overschrijving aanvragen doe je bij de vereniging waar je wilt gaan voetballen. Je stelt tevens je huidige vereniging daarvan in kennis; deze zal nakijken of je aan al je verplichtingen tegenover de vereniging hebt voldaan, zoals betalen van contributie en eventuele boetes.

Neem bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bij een internationale overschrijving) contact op met de ledenadministratie.

Informatie over de contributie

De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2023/2024 als volgt vastgesteld (een geringe verhoging van 3% t.o.v. 2022/2023):

 • Senioren - € 178,00
 • Junioren (JO15 t/m JO19 en MO17) - € 111,00
 • Pupillen (JO10 t/m JO13 en MO13) - € 111,00
 • F-jeugd (JO8 en JO9) - € 83,00
 • Mini’s (JO7 / Trainingsgroep) - € 42,00
 • Oproepleden en VR30+ - € 89,00
 • Rustende leden - € 50,00

Niet spelende kaderleden zijn vrij van contributie. Spelende kaderleden krijgen cadeaubon(nen) naargelang hun functie(s) voor de club.

 • Spelende leden en oproepleden die zich per 1 juni van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat daar op volgt normaal te voldoen.
 • Rustende leden welke zich per 1 augustus van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat op die betreffende 1 augustus aanvangt normaal te voldoen.
 • Leden die aangeven de contributie voor het lopende seizoen niet te kunnen betalen, dienen dat met redenen omkleed aan te geven bij het bestuur van Beerse Boys (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het bestuur zal per afzonderlijk geval bepalen of de contributie alsnog betaald dient te worden.
 • Leden die het seizoen zijn begonnen als spelend lid, maar door omstandigheden (niet zijnde een blessure) minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee kunnen spelen, kunnen een verzoek indienen bij het bestuur (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) voor het betalen van de helft van de contributie. Het niet mee kunnen doen van de betreffende speler dient door de leider van het elftal schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de reden van het niet mee kunnen spelen bekend te zijn bij het bestuur.
 • Leden die het seizoen zijn begonnen als spelend lid, maar door een blessure minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee kunnen spelen, kunnen bij het bestuur het verzoek indienen (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) om de helft van de contributie te betalen. De leider van het elftal dient schriftelijk aan het bestuur te bevestigen dat de speler minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee heeft kunnen doen door een blessure. Leden die in het seizoen instromen betalen de contributie naar rato over het aantal maanden van het voetbalseizoen (augustus t/m mei) dat men deelneemt.
 • Alle overige redenen voor het niet willen betalen van de contributie dienen bij het bestuur schriftelijk te worden ingediend (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het bestuur zal per afzonderlijk geval bepalen of de contributie alsnog dient te worden voldaan.
 • De speler of speelster is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het indienen van aanvragen zoals hiervoor beschreven.

De contributie wordt via automatische incasso in twee termijnen (zo mogelijk in september en januari) geïnd door overschrijving naar het bankrekeningnummer NL93RABO0133895920 tnv van Beerse Boys. Mocht u op welke manier dan ook problemen hebben met het voldoen van de contributie, neem dan contact op met het bestuur om in overleg naar een passende oplossing te zoeken.

Leden die (nog) geen gebruik maken van de automatische afschrijving van de contributie, kunnen hieronder het machtigingsformulier voor automatische betaling downloaden. Print het uit en stuur het formulier volledig ingevuld op aan ons secretariaat. Leden die niet via automatische afschrijving betalen moeten € 5,- extra aan administratiekosten betalen. Zij ontvangen een brief waarin wordt aangegeven hoe de contributie kan worden voldaan.

Klik hier voor het machtigingsformulier

 

Is het lastig om de contributie te betalen?

Neem dan contact op met Leergeld (ga naar de website van Leergeld (klik hier)) of Jeugdfonds Sport & Cultuur (extra info hieronder).

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Kosten bij een blessure: wat te doen?

Heel vervelend als je een blessure oploopt en zeker als daar (hoge) kosten aan verbonden zijn.

Na een opgelopen blessure kan een lid mogelijk een beroep doen op de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. De KNVB heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade welke een gevolg is van een ongeval.

Bij een blessure geldt dat je de kosten van geneeskundige behandeling eerst moet indienen bij je eigen zorgverzekeraar.

De ongevallenverzekering van de KNVB dekt geneeskundige kosten voor zover deze niet of niet geheel worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar (secundaire dekking).
De uitkering daarvoor bedraagt maximaal € 500,- per ongeval. Niet gedekt is o.a. het eigen risico van de zorgverzekeraar.

Het schadeformulier moet, indien noodzakelijk, ingezonden worden naar Hienfeld Assuradeuren, Postbus 75133,1070 AC Amsterdam, t.a.v. Afdeling Medisch Varia Schade of per mail naar: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op het schadeformulier staat tevens beschreven hoe te handelen wanneer medische kosten niet (geheel) vergoed worden door de eigen zorgverzekeraar.

Hierbij de link naar het 
schadeformulier.

Kom je er niet uit, dan kun je bij het bestuur terecht voor hulp. Ook kun je een beroep doen op Sportblessureclaim. Ga daarvoor naar de site www.sportblessureclaim.nl en volg de instructies.
Let op: wanneer de claim wordt toegekend, houden zij echter 25% in van het totaalbedrag dat wordt uitgekeerd. Het staat een ieder vrij om hier gebruik van te maken.
Privacyverklaring

Deze kun je aanklikken helemaal onderaan op elk scherm van deze website.