Onze club

Organisatie

Bestuur

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Telefoon

Email

Jaar van aftreden

Tom Bodde

voorzitter

06 51239453

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2023

Martin Kroos

secretaris / sponsorcommissie / activiteitencommissie

06 46580800

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2021

Ronald Spijkers

penningmeester

06 55847553

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2022

Peter van Gerven

pr / communicatie / wedstrijdsecretaris sen-dames

06 10586730

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2023

Ad van Gestel

inkoop / privatisering / subsidie / clubgebouw

06 38890219

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2023

Boukje Schellens

technische commissie

06 15102219

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2021

Jan van Brunschot  

sportparkbeheer

06 17006991

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2022

   
Activiteitencommissie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Marjet van Vroenhoven

voorzitter

Martin Kroos

bestuursafgevaardigde

Mandy Huijbregts

lid

Maikel Eltink

lid

Femke van de Meerakker     

lid

Tim Neggers

lid

Tim Nesges

lid

Luuk van Gestel

lid

Faas Timmers

lid

Paul Schilders

lid

Willem Willemsen

lid

Jolein van de Wouw

lid

   
Commissie Materialen

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Niels van Heerbeek     

voorzitter

Martin Kroos

bestuursafgevaardigde

Christian Buiks

lid

Frank van Dooren

lid

Ruud Willems

lid

Esmee Willems

lid

José Verhoeven  lid
Commissie Sportparkbeheer

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Jan van Brunschot     

voorzitter - bestuursafgevaardigde

Jeroen van Gestel

lid

Peter van Gerven

lid

Financiële Commissie

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Naam

Functie

Ronald Spijkers

voorzitter - bestuursafgevaardigde

Willem van der Vleuten     

ledenadministratie

Peter van Bijsterveldt

lid

Carlo Cronenberg

lid

Ad van Gestel Hzn

lid

Arn Scholten

lid

 
Jeugdcommissie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Email toernooien: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Email vriendschappelijke wedstrijden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Koen van Kollenburg

voorzitter

vacature

jeugdsecretaris

vacature

bestuursafgevaardigde

Koen van Kollenburg

organisatorisch coördinator JO19 t/m JO14

Harold van den Meijdenberg en Frank Wouters   

organisatorisch coördinatoren JO13 t/m JO8

Ranou Hems

organisatorisch coördinator Meisjes

Erwin van den Hout

wedstrijdsecretaris

Erwin van de Schoot

communicatie

Christian Buiks

toernooien

vacature

lid technische commissie

Niet in Jeugdcommissie:

vacature

technisch coördinator bovenbouw

Jasper van Hoof

technisch coördinator onderbouw

Kantinecommissie

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Ad van Gestel

voorzitter

Martin Kroos

bestuursafgevaardigde

Mark van Loon

kantinebeheerder

Arjan Kroot

kantinebeheerder

Wessel van Lieshout     

lid

Evy van Gestel

kantinemedewerkster

Carlo Cronenberg

financiële administratie

Scheidsrechterscommissie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Ronald Spijkers

voorzitter / bestuursafgevaardigde

Teun Hoppenbrouwers     

scheidsrechters zaterdag

Theo van Woensel

scheidsrechters zondag

Giovanni de Vrij

lid

Roy Stroot

lid

Sponsorcommissie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Peter-Paul van Maasakkers     

voorzitter

Martin Kroos

bestuursafgevaardigde

Stijn van Heerbeek

lid

Chris Gooskens

lid

Koen van de Wiel

lid

Gijs van den Heuvel

lid

Jack van Beers

lid

Joost Claassen

lid

Paul de Bresser

lid

Joost Schapendonk

lid

Arno Bakkers

lid

Technische Commissie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Frank Schapendonk     

voorzitter - A-selectie - keepers - verzorging

Rob Kolsters

B-selectie - lagere elftallen - veteranen

René Verouden

dames

Boukje Schellens

meisjes / bestuursafgevaardigde

Bob Heuvelmans

jeugd

Rolf Smulders

algemene zaken

Bob Smolders

lid

Anouk Roefs

notuliste

Vrijwilligerscommissie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam

Functie

Boukje Schellens     

Voorzitter / bestuursafgevaardigde

Bert Gosens

lid

Pleun Neggers

lid

   
   
Email-adressen

Algemeen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financiële Commissie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PR / Communicatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Materialen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebouwen / Velden

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kantine / Clubgebouw

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inkoop

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Activiteitencommissie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsorcommissie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Arbitrage

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voetbaltechnische zaken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Technisch Jeugdcoördinator     

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Seniorenvoetbal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veteranenvoetbal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dames / Meisjesvoetbal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdsecretaris senioren en dames     

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdvoetbal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdsecretaris

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdsecretaris jeugd

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdtoernooien

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boyke de Beer Cup

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gedragsregels en vertrouwenspersoon

Beerse Boys heeft gedragsregels voor begeleiders (trainers, leiders, coaches etc) van (jeugd)leden opgesteld. Leden die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden kunnen dit melden bij de vertrouwenspersoon. In dit document zijn de gedragsregels, wat onder ongewenst gedrag wordt verstaan en reglement, taken en profielschets voor de vertrouwenspersoon opgenomen.

Gedragsregels

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Reglement vertrouwenspersoon

Het bestuur van voetbalvereniging Beerse Boys wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

 • Taken vertrouwenspersoon
 • Ongewenst gedrag
 • Vertrouwelijkheid
 • Profiel vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.
 • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding.
 • Bemiddeling naar aanleiding van de melding.
 • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties.
 • (Anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie;
 • agressie en geweld;
 • pesten;
 • discriminatie;
 • interne criminaliteit.

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Profiel vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over zelf reflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
 • gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
 • beschikt over aantoonbare deskundigheid;
 • heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
 • heeft kennis van de sociale kaart;
 • heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
 • is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.

Benoemen vertrouwenspersoon

Namens het bestuur is gesproken met een geschikte kandidaat voor benoeming als vertrouwenspersoon. Deze kandidaat is bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn voor Beerse Boys. Het bestuur heeft Herm Kisjes in de bestuursvergadering van 11 april 2017 benoemd.

Vertrouwenspersoon Herm Kisjes

Mijn naam is Herm Kisjes. Ik ben woonachtig in Middelbeers en lid van Beerse Boys. Ik ben werkzaam als docent binnen het onderwijs en als behandelaar binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

Als vertrouwenspersoon kunt u mij per mail of telefonisch benaderen voor problemen, situaties, klachten die u ervaart binnen de Beerse Boys; hierna zal ik een afspraak met u maken. Uw gesprekken zijn vertrouwelijk waarbij er naar u geluisterd wordt, u advies krijgt en eventueel bemiddeling bij bepaalde klachten.

T. 06 - 58 822 561
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vind ons leuk!
Voetbalvereniging Beerse Boys
Sportparklaan 2a
5091 EM Middelbeers
T. 013 - 514 13 51

Copyright © beerseboys.nl | Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites