Skip to main content

Supportersclub

Vrienden van Beerse Boys

Op deze pagina vind je informatie over Supportersclub Vrienden van Beerse Boys. 

Doelstelling

De onderlinge band tussen de supporters en Beerse Boys als vereniging verstevigen. Daarnaast het, op positieve wijze, naar buiten brengen van Beerse Boys als voetbalclub. Het accent ligt op de teams van Beerse Boys 1 en 2 en Dames 1 en 2.

Plaats in de organisatie

 • De supportersclub opereert als zelfstandige stichting binnen Beerse Boys als organisatie.
 • De supportersclub legt jaarlijks verantwoording af m.b.t. de geldstroom, richting de leden van de supportersclub en het bestuur van Beerse Boys.
 • De supportersclub maakt jaarlijks een begroting richting bestuur van Beerse Boys voor extra faciliteiten in de vorm van financiële ondersteuning.
 • De supportersclub overlegt doorlopend met bestuur en commissies van Beerse Boys voor een goede afstemming van de activiteiten.

Hoe willen we onze doelstelling behalen?

 • We organiseren activiteiten rond de wedstrijden van Beerse Boys 1. Dit zijn activiteiten rond het veld of in de kantine.
 • We willen zoveel mogelijk de jeugd van Beerse Boys betrekken bij de A selectie, om de afstand te verkleinen.
 • We organiseren daarnaast een paar keer per jaar een activiteit voor de gehele vereniging.
 • We schaffen materialen aan om de uitstraling van Beerse Boys te vergroten.

Middelen die we inzetten

 • Bij thuiswedstrijden hangt altijd een spandoek van Beerse Boys en de supportersclub, rond het veld. Bij uitwedstrijden doen we dit niet meer.
 • We proberen jaarlijks een activiteit tussen jeugdleden en de A selectie, bijvoorbeeld een demotraining met fotosessie, te organiseren.
 • We organiseren de verkiezing speler van het jaar voor Beerse Boys 1.
 • We zorgen voor prijzen voor de speler van het jaar van Beerse Boys 1 en 2 en Dames 1.
 • Jaarlijks ontvangen de leden van de supportersclub een clubartikel bijv. een Beerse Boys sjaal of autovaantje. We streven ernaar om ieder jaar een ander artikel uit te reiken. Alle artikelen hebben het Beerse Boys logo.
 • We organiseren een lunch met nieuwjaar voor alle leden van de supportersclub en het hoofdbestuur van Beerse Boys.
 • Bij belangrijke wedstrijden schaffen we vuurwerk aan.
 • In de wintermaanden schenken we snert en warme chocomel langs de lijn.
 • In overleg met het bestuur en de kantinebeheerder organiseren we activiteiten als een zanger(es).
 • Bij voldoende financiële middelen schaffen we materialen aan ter verfraaiing van ons sportpark of materialen t.b.v. de gehele vereniging.
 • Mascotte Boyke de Beer wordt bij alle thuiswedstrijden ingezet.
 • Boyke van de Week wordt door de supportersclub begeleid tijdens thuiswedstrijden van Beerse Boys 1.

Inkomsten genereren we uit

 • Jaarlijkse contributie van de leden.
 • Incidenteel wordt het 21 spel gespeeld in de kantine.
 • Sponsoring in de vorm van giften of materialen voor de verkoop.
 • Verkoop van supportersartikelen.
 • Opbrengst uit de verkoop van hamburgers.

Lid worden

U kunt lid worden van supportersclub Vrienden van Beerse Boys door 20 euro (meer mag natuurlijk ook) over te maken op rekeningnummer NL 88 RABO 0 1338 70 596.

Bestuursleden

Ad van Heerbeek    

voorzitter

013-5142463 / 06-25027058

Rianne Mulders

secretaris

013-5141356

Chris Gooskens

penningmeester    

06-51750299


Zie voor foto's van de seizoensafsluiting op 25 mei 2022 het fotoalbum op deze website.


Beste leden van Supportersclub Vrienden van Beerse Boys

We maken een vreemde tijd door met zijn allen. Hierdoor is het voetbalseizoen ook vroegtijdig geëindigd zonder kampioenen en degradanten.

De geplande activiteiten zoals de lunch verzorgen tijdens het jubileum en onze seizoenafsluiting konden niet doorgaan. We kiezen ervoor om de afsluiting ook niet later alsnog in te plannen. Ook de demo-training van de jeugd met het 1e elftal laten we volgend seizoen terug komen.

Dit betekent dat we ook geen spelers en vrijwilligers in het zonnetje gaan zetten dit jaar, dit maken we volgend seizoen wel goed.

Wat hebben we het afgelopen seizoen wel kunnen doen??

We hebben hamburgers gebakken, koffie en thee geschonken langs de lijn, paaseitjes uitgedeeld en ook snert en warme chocomel. De nieuwjaarlunch verzorgd.

Qua clubartikelen hebben we dit jaar alle leden van de supportersclub en alle kaderleden en speelsters en spelers van de selectieteams een Beerse Boys handdoek gegeven.

We zijn op dit moment nog bezig met de realisatie van het afdak bij het kunstgrasveld.

Dit project hopen we op korte termijn af te werken.

Deze investering hebben we dankzij jullie kunnen doen en daar zijn we trots op.

Maar we willen toch enkele mensen speciaal bedanken voor hun inzet voor de supportersclub tijdens het afgelopen seizoen.

Uiteraard het bestuur van Beerse Boys voor de prettige samenwerking en kantinebeheerder Jan van Bijsterveldt. Maar dit jaar vooral Frank Louwers en Wim Deenen die ons geweldig geholpen hebben bij de bouw van het afdak.

Ook Fair Sports, Willem, bij het ontwerpen van de handdoeken en het maken van een geschikt logo.

Alle mensen bedankt die ons afgelopen seizoen gesteund hebben in welke vorm dan ook, met name tijdens de nieuwjaarlunch en bij andere activiteiten. Heel veel dank hiervoor en we hopen volgend seizoen weer een beroep op jullie te mogen doen.

Dank ook aan de anonieme schenker, alweer voor het 2e jaar, een mooi gebaar!!

We willen iedereen een prettige vakantie wensen en we hopen komend seizoen iedereen weer gezond op de Klep te ontmoeten!!

Rianne

Chris

Ad