Skip to main contentNieuwsALV: inzien financiële stukken op 6 september

logo-Beerse-Boys-clublogo

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023 zal worden gehouden op vrijdag 6 oktober. Uitnodiging en agenda zullen uiterlijk 2 weken voor de vergadering kenbaar gemaakt worden. 

Penningmeester Arn Scholten zal vooruitlopend hierop aan geïnteresseerden een toelichting geven op de financiële stukken (balans, staat van baten en lasten met toelichting, verslagen van de Financiële Commissie) op woensdag 6 september 2023. De stukken kunnen worden ingezien tussen 19.00 en 20.30 uur in de bestuurskamer.