• Technisch Beleidskader

  Beerse Boys heeft de naam een gezellige en hechte voetbalvereniging te zijn, waar de leden het goed naar hun zin hebben. Naast goede prestaties op het wedstrijdveld, zijn daarbij een gedegen organisatie, diverse nevenactiviteiten en de "derde helft" van groot belang. Ongeacht het niveau krijgen alle spelers en speelsters bij Beerse Boys de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen als voetballer én met veel beleving en plezier de vrije tijdsbesteding met het voetbalspelletje in te vullen.

  Beerse Boys vindt het uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving) gestructureerd te laten voetballen. Het gaat dan met name over techniek, tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen. Bij de jeugdafdeling zijn prestaties ondergeschikt aan het opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar geen doel op zich. Het opleiden tot "winnaars" maakt wel onderdeel uit van de opleiding. Plezier beleven aan het spelletje voetbal moet steeds het uitgangspunt zijn.

  Door de grootte van de vereniging ligt het in de rede om een onderscheid te maken in de benaderwijze van de prestatieve en de recreatieve teams. Bij de prestatieve teams dienen -de benaming geeft het al aan- de prestaties voorop te staan. Dit uit zich met name in het aantal trainingen (de A-selectiespelers dienen twee keer per week te trainen), specifieke aandacht voor lichaam en geest (zodat optimaal gepresteerd kan worden) en de aanstelling van een gedegen kader (waarbij kennis en kunde alsook ervaring van essentieel belang zijn). Bij de recreatieve teams ligt de lat op alle onderdelen lager.

  Met dit technisch beleidskader zet het bestuur van voetbalvereniging Beerse Boys haar visie op voetbal uiteen. Het vormt daarbij de leidraad voor de technische commissie. Het door de jeugdcommissie te bewaken jeugdplan richt zich specifiek op de organisatie en randvoorwaardelijke invulling van en de sociaal-maatschappelijke component binnen de jeugdafdeling. De taken worden met name ingevuld door samenwerkende organisatorische jeugdcoördinatoren (onder verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie) en technische jeugdcoördinatoren (onder verantwoordelijkheid van de technische commissie).

  De technische commissie stelt aan de hand van dit beleidskader jaarlijks een seizoensplan op, waarin concrete actiepunten voor de commissie aan de hand van een kalender worden vastgelegd. Vast onderdeel van het seizoensplan is een concrete jaarplanning voor trainingen per leeftijdscategorie (trainingsopbouw met oefenstof). De technische jeugdcoördinatoren zijn hiervoor verantwoordelijk.

  Het dames- en meisjesvoetbal maakt integraal onderdeel uit van de technische commissie. Het veteranenteam wordt in dit plan beschouwd als recreatief seniorenteam. Voor het G-voetbal is een specifieke commissie verantwoordelijk, waarbij de voetbaltechnische aspecten van ondergeschikt belang zijn.

  De technische commissie bewaakt het technisch beleidskader en legt desgevraagd verantwoording af. Het bestuur van Beerse Boys blijft eindverantwoordelijk. De technische commissie staat open voor op- en/of aanmerkingen en zal deze zo nodig meenemen bij de actualisatie van het beleidsstuk (vaststelling door het bestuur).

  Downloads

  Technisch Beleidskader - november 2016 (Google Drive sheet)

  Technische Commissie v.v. Beerse Boys
  Oost-, West- en Middelbeers
  November 2016