Supportersclub

Op deze pagina vind je meer informatie over Supportersclub Vrienden van Beerse Boys.

Doelstelling

Onderlinge band tussen de supporters en Beerse Boys als vereniging verstevigen. Daarnaast het, op positieve wijze, naar buiten brengen van Beerse Boys als voetbalclub. Het accent ligt op de teams van Beerse Boys 1 en 2 en Dames 1.

Plaats in de organisatie

Hoe willen we onze doelstelling behalen?

We organiseren activiteiten rond de wedstrijden van Beerse Boys 1. Dit zijn activiteiten rond het veld of in de kantine. We willen zoveel mogelijk de jeugd van Beerse Boys betrekken bij de A selectie, om de afstand te verkleinen. We organiseren daarnaast een paar keer per jaar een activiteit voor de gehele vereniging. We schaffen materialen aan om de uitstraling van Beerse Boys te vergroten.

Middelen die we inzetten

Inkomsten genereren we uit

Lid worden

U kunt lid worden van supportersclub Vrienden van Beerse Boys door 20 euro (meer mag natuurlijk ook) over te maken op rekeningnummer NL 88 RABO 0 1338 70 596.

Bestuursleden

Ad van Heerbeek Voorzitter T. 013 - 514 24 63 / 06 - 25 027 058
E.
Chris Gooskens Penningmeester T. 06 - 51 750 299
E.
Rianne Mulders Secretaris T. 013 - 514 13 56
E.
Kim van Kollenburg Lid T. 06 - 30 598 339
E.