Sportpark De Klep

In 1954 werd het huidige 'oude hoofdveld', oftewel veld 3, in gebruik genomen, samen met het oudste gebouw op 'De Klep' waarin 2 kleedlokalen, een scheidsrechterslokaal, een winkeltje van 2 x 2 en een sanitaire voorziening (een rijtje urinoirs). Dit gebouw staat bij de oefenhoek aan de Hertog Janstraat en is nog slechts als opslagruimte in gebruik. In het winkeltje stond bij thuiswedstrijden van het eerste Leen de Bruijn en ze verkocht via een luik dat omhoog gezet kon worden koffie, thee, een flesje bier of een glas fris en er was snoep voor de kinderen. De eerste versie van onze kantine, die dus alleen staanplaatsen kende en dan nog in de open lucht ook.

Door de groei van de club kwam er behoefte aan een tweede speelveld en in 1968 werd dat tweede veld in gebruik genomen. We hebben het dan over het huidige veld 4 achter de sporthal. Tevens kwam de ruimte tussen deze twee velden en de Hertog Janstraat beschikbaar als trainingsruimte, verlicht met twee oude bouwlift-elementen van de firma Hek waarop lampen waren bevestigd.

De gezellige, kleine oude kantine. Achter de tap staan Ries en Lien Versteeg met voor hen hun dochters Gertie (rechts) en Ine.De gezellige, kleine oude kantine. Achter de tap staan Ries en Lien Versteeg met voor hen hun dochters Gertie (rechts) en Ine.Maar de groei zette door, met name door de bevolkingsaanwas in De Beerzen. De gemeente kocht grond grenzend aan de twee voetbalvelden waarop een tennisaccommodatie en nog eens twee voetbalvelden en een trainingsveld konden worden aangelegd. In samenwerking met bouwbedrijf Adriaans en met financiële steun van de rijksoverheid bouwden de leden van Beerse Boys twee nieuwe kleedlokalen achter de velden (de huidige bestuurskamer en ballenopslag) en in 1970 waren toenmalig voorzitter Frans de Laat en secretaris/pennigmeester Giel van Haaren er als de kippen bij om de eerste echte kantine op de kop te tikken. Een noodgebouw werd door aannemer Jan Hems afgebroken en cadeau gedaan aan Beerse Boys. Achter het toenmalige hoofdveld, nabij de nieuwe kleedlokalen, werd het noodgebouw neergezet en ingericht als kantine met een klein keukentje. Ries en Lien Versteeg werden de eerste beheerders en namen met hun dochters Gertie en Ine plaats achter de tap. Deze kantine zou zo'n 6 jaar als zodanig dienst doen en verhuisde toen naar 'De Hoeve' om als clublokaal voor de duivenmelkers aan een derde leven te beginnen.

Vrijdag 1 oktober 1976: burgemeester Verwiel opent het nieuwe clubgebouw van Beerse Boys onder toeziend oog van voorzitter Frans de Laat (links) en bestuurslid Harrie Willems (helemaal rechts).Vrijdag 1 oktober 1976: burgemeester Verwiel opent het nieuwe clubgebouw van Beerse Boys onder toeziend oog van voorzitter Frans de Laat (links) en bestuurslid Harrie Willems (helemaal rechts).Intussen was het aantal velden gegroeid tot 4 – het huidige hoofdveld en het 'veld achter de tennisbanen' waren inmiddels in gebruik genomen – en ook over het huidige trainingsveld kon de club beschikken. Het aantal kleedlokalen bleef hierbij achter en dus werden plannen ontwikkeld om er twee bij de bouwen. De club kon een grote financiële bijdrage krijgen van het rijk (DACW-subsidie) en zo kon het gebeuren dat in één plan een nieuw clubgebouw en twee nieuwe kleedlokalen (op de plaats van de huidige massage-, was- en bespreekruimten) werden opgenomen en verwezenlijkt. Voorzitter Frans de Laat legde op 4 april 1976 de eerste steen voor het nieuwe gebouw en op vrijdag 1 oktober 1976 werd de huidige kantine als nieuw clublokaal officieel geopend door burgemeester Verwiel.

 

Het clubgebouw gezien vanaf de parkeerplaats, medio 2005Het clubgebouw gezien vanaf de parkeerplaats, medio 2005.Er gebeurde dus veel in de zeventiger jaren; in deze periode kreeg het sportpark ook zijn naam: De Klep. Daarna werden er voorlopig geen grote werkzaamheden ondernomen. Eind jaren zestig werd tennisclub Fidote opgericht en de tennissers werden onze buren op De Klep. Tegen de achterkant van de tenniskantine en –kleedlokalen bouwde Beerse Boys samen met andere gebruikers van het sportpark – destijds korfbalvereniging Bedako, de handbalgroep van de KPJ en de buurtvoetbalelftallen – in 1985 de huidige kleedlokalen 7 t/m 10. Tien jaar later verreist mfc De Klep en wordt de parkeerplaats in het hard gelegd. De tribune bij het hoofdveld wordt gebouwd in 2000 en de kleedlokalen 1 t/m 6 komen in 2003 tot stand. De hulp van veel leden maken beide projecten haalbaar.

In 2003 heeft het clubgebouw tevens een facelift ondergaan. De toiletgroep werd uitgebreid en verbeterd en dat geldt ook voor de bestuurskamer die de bestemming van wedstrijdsecretariaat kreeg. Een nieuwe bestuurskamer werd een van de resultaten van de verbouw van vier verouderde kleedlokalen.

Het dak werd gerenoveerd en van betere isolatie voorzien, de gehele enkele beglazing werd vervangen door dubbele en de parketvloer moest plaats maken voor een onderhoudsarme tegelvloer. Ook de keuken en opslagruimten werden vergroot en van moderne apparatuur voorzien.

Het verlichte kunstgrasveldHet verlichte kunstgrasveld.Beerse Boys groeide vervolgens uit zijn jas en kreeg een ernstig tekort aan trainingsruimte. Uitbreiding bleek niet mogelijk, waarna de oplossing was om een veld – gekozen werd voor veld 3 – om te bouwen tot kunstgrasveld. Dat kreeg zijn beslag in 2009; de trainings- en wedstrijdverlichting volgden een jaar daarna.