Contributie

De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2016/2017 als volgt vastgesteld:

Niet spelende kaderleden zijn vrij van contributie. Kaderleden die zelf ook actief voetballen krijgen korting naargelang hun functie(s) voor de club.

De contributie wordt via automatische incasso in twee termijnen (in september en november) geïnd door overschrijving naar het bankrekeningnummer NL93RABO0133895920 tnv van Beerse Boys.

Leden die (nog) geen gebruik maken van de automatische afschrijving van de contributie, kunnen hier het machtigingsformulier voor automatische betaling downloaden. Stuur deze volledig ingevuld op aan ons secretariaat. Leden die niet via automatische afschrijving betalen moeten € 5,- extra aan administratiekosten betalen. Zij ontvangen een brief waarin wordt aangegeven hoe de contributie kan worden voldaan.