Geschiedenis

Op 18 april 1945 werd Beerse Boys opnieuw opgericht, nadat een oproep daartoe op het aanplakbord bij de Middelbeerse kerk was opgehangen. Opnieuw opgericht, omdat vlak voor de oorlog ook al een voetbalclub met de naam Beerse Boys in Middelbeers had bestaan. Maar omstreeks 1937 was die club opgehouden te bestaan. Of dat door een tekort aan leden of een teveel aan schuld bij de brouwer was zal wel nooit meer duidelijk worden.

In Oostelbeers werd in deze jaren net na de tweede wereldoorlog een voetbalclub opgericht met de naam OVS. Voor aanvang van de competitie 1950/1951 was de fusie tussen beide verenigingen - na bemiddeling van de toenmalige burgemeester mevrouw Smulders-Beliën - een feit en bestond in geheel Oost-, West- en Middelbeers nog maar een voetbalclub: Beerse Boys.

Vanaf 1954 speelt Beerse Boys haar thuiswedstrijden op het huidige complex, aan de Hertog Janstraat, dat toen uit een veld, een trainingshoek, twee kleedlokalen en een 'winkeltje met een luik' daar tussenin bestond. Later zijn er vier andere velden in verschillende fasen bij gekomen, evenals de kleedlokalen en het clubgebouw.

Beerse Boys 1 - het vaandelteam, dat voor een belangrijk deel het gezicht van de club bepaalt - sloot het seizoen 1971/1972 af met het kampioenschap in de derde klasse van de afdeling Noord-Brabant en begon aan een weg naar boven die in 1985 haar top bereikte in de derde klasse KNVB. In de jaren die daarop volgden werd weer afgezakt naar de vijfde klasse, om vervolgens weer de weg omhoog in te slaan en in 2001 opnieuw de derde klasse te bereiken. In 2004 volgde echter weer degradatie naar de vierde klasse. Vervolgens liep Beerse Boys 1 drie keer promotie nipt mis, maar in 2010 werd het team glansrijk kampioen en promoveerde weer naar de derde klasse.

In 1961 werden de veteranen binnen Beerse Boys aktief, in het seizoen 1972/1973 nam voor het eerst een damesteam van Beerse Boys aan de competitie deel en in 1977/1978 kwamen daar de jongsten, onze Beerse Boikes, bij. In 1984 werd de club met nog een 'tak' uitgebreid, namelijk het meisjesvoetbal, en meer recent, in 2006, kwam daar het G-voetbal bij.

Een van de initiatiefnemers tot de oprichting van Beerse Boys was Frans de Laat. Maar liefst 36 jaar maakte hij deel uit van het bestuur, waarvan de eerste 2 jaar als secretaris, 6 jaar als penningmeester en 14 jaar als voorzitter. Een enorme staat van dienst, waardoor hij bij zijn afscheid van het bestuur tot ere-voorzitter werd gekozen. Helaas is Frans ons in oktober 1989 ontvallen.

De laatste jaren deed hij - door zijn gezondheid gedwongen - weliswaar een stapje terug, maar jarenlang was hij de grote man van Beerse Boys, die hard werkte aan het niveau en het imago van onze club. Hij was enorm trots op 'zijn club' toen deze de derde klasse van de KNVB binnenstapte in het jaar van het 40-jarig jubileum. Een mooier cadeau kon de club hem niet geven. Een van zijn grote werken voor de club was de bouw van ons huidige clubgebouw. Dank zij de gedenksteen, naast de toegang tot de bestuurskamer, zal Frans tot in lengte van jaren in de herinnering van Beerse Boys voortleven.

Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum werden vier bestuurders onderscheiden voor hun grote verdiensten voor Beerse Boys. Frans de Laat kreeg de gouden KNVB-speld uit handen van de toenmalige voorzitter van de afdeling Noord-Brabant, de heer J. Klok, secretaris/penningmeester Giel van Haaren zilver en Harry Willems en Sjef van Rooij ontvingen de bronzen KNVB-speld. Later zouden diverse "Boys" een onderscheiding van de KNVB ontvangen.

Inmiddels heeft de Punter een vertrouwde klank in de Beerzen en omgeving. Reeds vanaf 1968/1969 verschijnt dit contactblad van Beerse Boys onafgebroken zeven tot acht keer per seizoen en is een onmisbare schakel in het clubleven van een Beerse Boy geworden.

Met de bouw in 2003 van 6 nieuwe kleedlokalen en de verbouw van vier oude tot noodzakelijke ruimten als een bestuurskamer (de oude is nu het wedstrijdsecretariaat), een bespreekruimte, massageruimte, invalidentoilet en ballenopslag en de verdere verbetering, aankleding en verfraaiing van het sportpark voldoet onze accommodatie nu aan hoge eisen. Zeker nadat in 2009 door de aanleg van een kunstgrasveld de trainingsmogelijkheden werden verbeterd en deze sinds 2010 door de komst van een trainings- en wedstrijdverlichtingsinstallatie volledig benut kan worden.

Bij de nieuwe kleedlokalen is door toenmalig secretaris Giel van Haaren een gedenksteen ingemetseld, zodat de twee belangrijkste bestuurders van Beerse Boys met een gedenksteen tot in lengte van jaren in naam aan de club verbonden blijven. Giel van Haaren is in oktober 2005 overleden.