Gedragsregels en vertrouwenspersoon

Beerse Boys heeft gedragsregels voor begeleiders (trainers, leiders, coaches etc) van (jeugd)leden opgesteld. Leden die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden kunnen dit melden bij de vertrouwenspersoon. In dit document zijn de gedragsregels, wat onder ongewenst gedrag wordt verstaan en reglement, taken en profielschets voor de vertrouwenspersoon opgenomen.

Gedragsregels

Reglement vertrouwenspersoon

Het bestuur van voetbalvereniging Beerse Boys wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

  1. Taken vertrouwenspersoon
  2. Ongewenst gedrag
  3. Vertrouwelijkheid
  4. Profiel vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Profiel vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

Benoemen vertrouwenspersoon

Namens het bestuur is gesproken met een geschikte kandidaat voor benoeming als vertrouwenspersoon. Deze kandidaat is bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn voor Beerse Boys. Het bestuur heeft Herm Kisjes in de bestuursvergadering van 11 april 2017 benoemd.

Vertrouwenspersoon Herm Kisjes

Mijn naam is Herm Kisjes. Ik ben woonachtig in Middelbeers en lid van Beerse Boys. Ik ben werkzaam als docent binnen het onderwijs en als behandelaar binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

Als vertrouwenspersoon kunt u mij per mail of telefonisch benaderen voor problemen, situaties, klachten die u ervaart binnen de Beerse Boys; hierna zal ik een afspraak met u maken. Uw gesprekken zijn vertrouwelijk waarbij er naar u geluisterd wordt, u advies krijgt en eventueel bemiddeling bij bepaalde klachten.

T. 06 - 58 822 561
E. herm.kisjes@chello.nl