Arbitrageplan

Begin het seizoen 2006/2007 is er door ondergetekenden het plan op gepakt om het scheidsrechters gebeuren binnen onze vereniging op zijn beers gezegd wat meer SMOEL te geven.

Voor de buitenwacht leek Beerse Boys zijn zaakjes betreft scheidsrechters aardig op orde te hebben echter er is nooit iets op papier vastgelegd. Door het benoemen van 2 scheidsrechterscoördinatoren, Peter v Bijsterveldt (senioren) en Paul Rooijakkers (jeugd) werd een éérste concrete stap gezet. Niet snel daarna boekten zij hun éérste resultaat door met het hoofdbestuur tot een ééndrachtig besluit te komen betreft de vergoedingen aan onze verenigingsscheidsrechters.

Lopende het seizoen hebben ze veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een arbitrageplan om zodoende onze scheidsrechters een structurele plaats binnen de vereniging te geven. Het plan werd door het hoofdbestuur met veel enthousiasme ontvangen en goed gekeurd.

Ook de KNVB toonde veel interesse en wilde graag het plan inzien. Dit heeft er toe geleid dat de KNVB toestemming heeft gevraagd om het arbitrage plan als voorbeeld te mogen gebruiken.

Uiteraard voelden wij ons gevleid echter het plan is geschreven voor de scheidsrechters van Beerse Boys en dus wilde wij het éérst aan deze groep mensen presenteren alvorens het verder naar buiten te brengen. Op vrijdag 16 maart 2007 is het arbitrageplan dan ook aan onze verenigingsscheidsrechters gepresenteerd en ook hier viel het in goede aarde en was men vol lof.

Met het voltooien van het arbitrageplan heeft de verenigingsscheidsrechter binnen Beerse Boys zich een structurele plaats toegeëigend en krijgt het de aandacht die het verdiend.

Download het arbitrageplan in Word formaat.