Skip to main contentNieuwsTom Bodde gekozen tot nieuwe voorzitter van Beerse Boys

ALV-2020-Overdracht-voorzitterschap-van-Wil-Verhoeven-aan-Tom-Bodde-2

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 september is Tom Bodde, op voorstel van het bestuur, gekozen als opvolger van voorzitter Wil Verhoeven. Wil stelde zich - na 6 jaar voorzitterschap - niet herkiesbaar. Als belangrijkste reden voor zijn terugtreden noemde Wil zijn wens tot vernieuwing in het bestuur. Penningmeester Ronald Spijkers roemde Wil om zijn sterke kwaliteiten die hij bij het uitvoeren van het voorzitterschap ten volle aan Beerse Boys heeft gegeven.

De nieuwe voorzitter Tom Bodde is geen vreemde bij Beerse Boys en in de Beerse samenleving. Hij is al veel jaren actief als speler bij de veteranen, als leider en trainer bij de jeugd, als jeugdvoorzitter en als sponsor. In een gloedvolle speech liet hij de vergadering tevens weten zijn nieuwe functie een uitdaging te vinden en er veel zin in te hebben om samen met de andere leden van het bestuur het ingeslagen beleid voort te zetten.

Op de foto boven dit bericht draagt Wil Verhoeven (links) het voorzitterschap over aan Tom Bodde.

Helaas hebben Stijn van Heerbeek en Bob Smolders door drukke privé omstandigheden moeten besluiten om het bestuur te verlaten, maar ook konden we een nieuw gezicht verwelkomen: Boukje Schellens, speelster van VR1, is nu formeel toegetreden tot het bestuur. Ze was afgelopen seizoen al actief voor het bestuur en gaat zich inzetten voor de Technische Commissie (meisjesvoetbal), het vrijwilligersbeleid en het alcohol- en drugsbeleid binnen Beerse Boys. Ook Roy Stroot heeft zich afgelopen seizoen ingezet voor het bestuur, met name als afgevaardigde naar de Jeugdcommissie, met de intentie om nu ook formeel toe te treden tot het bestuur. Maar hij kreeg van de KNVB de kans - na een studie periode in het buitenland - om zich verder te ontwikkelen als talentvolle scheidsrechter. Daar wil hij nu al zijn krachten aan geven, maar blijft wel voor de club actief in de scheidsrechterscommissie en op het gebied van social media. Het betekent dat het bestuur verder gaat met zeven personen, maar nadrukkelijk blijft zoeken naar verjonging om de twee vacante posities toch ingevuld te krijgen. Stijn en Bob (wegens verkoudheid) konden helaas niet aanwezig zijn om een kleine attentie in ontvangst te nemen.