Skip to main contentNieuwsNieuws uit de bestuurskamer - mei 2019

logo-Beerse-Boys-clublogo

Vrijwilligersbeleid

Het bestuur wil structureel inhoud geven aan het beleid voor onze onmisbare vrijwilligers. Maar daarvoor moet eerst ons beleid beschreven worden: wat willen we bereiken, met wie, hoe en wanneer? En hoe deze te werven, wat spreekt hen aan, hoe te begeleiden, belonen enz.? Deze en meerdere vragen willen we beantwoord hebben en opnemen in het beleidsplan. Enkele leden zijn hier al mee bezig maar we kunnen hiervoor nog wel deskundigheid gebruiken. Dus als er leden zijn die aan het schrijven van het conceptbeleidsplan een bijdrage willen leveren dan vragen wij hen dit kenbaar te maken bij het bestuur.

Eindejaarsactie

De sponsorcommissie heeft een eindejaaractie in voorbereiding waarbij extra aandacht gegeven wordt aan sponsoren en vrijwilligers voor hun betrokkenheid bij Beerse Boys en hun bijdragen. Details volgen later.

Voorbereiding seizoen 2019-2020

Ja, het is alweer zover. Het einde van het seizoen nadert en we moeten ons nu weer gaan richten op het volgende seizoen. Dat betekent bijvoorbeeld de nieuwe elftalindelingen, de plannen en begrotingen voor het volgende seizoen maken, planning van vergaderingen, inleveren materialen, inventarisatie hiervan en bestellen nieuwe materialen enzovoort.

Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering 2019 zal worden gehouden op maandag 23 september.

Bezetting bestuurskamer

Doordat Peter van Bijsterveldt stopt als bestuurslid zijn we bezig zijn taken door anderen over te laten nemen. Voor een belangrijk deel is dit al gelukt door de komst van nieuwe bestuursleden en herschikking van taken. Een voorstel hiervoor zal in de a.s. Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. Voor de bezetting van de bestuurskamer bij de thuiswedstrijden van BB Mannen-1 is nu ook een oplossing gevonden. Frank van Dooren gaat hiervoor het initiatief nemen door een poule van vrijwilligers samen te stellen en een planning te maken zodra de wedstrijden bekend zijn. Er heeft zich al een aantal vrijwilligers gemeld maar als jij hieraan ook een bijdrage wilt leveren dan graag melden bij Frank van Dooren of het bestuur.