Skip to main contentNieuwsNieuws uit de bestuurskamer - april 2019

logo-Beerse-Boys-clublogo

De voorbereiding van het 75-jarig jubileum, de plannen van de commissies voor volgend seizoen, het beleidsplan materialen, vrijwilligersbeleid, gesprekken met de gemeente over onderhoud, huur, subsidie, IKC, enz. Het zijn allemaal onderwerpen van belang die nu spelen, naast allerlei andere zaken. En er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Wij als bestuur willen jullie op deze manier op de hoogte houden van deze ontwikkelingen zodat we je hiervan deelgenoot kunnen maken. Soms is er een contactpersoon genoemd bij de onderwerpen en is deze de meest logische persoon om eventuele vragen te stellen. Maar ook andere bestuursleden zijn aanspreekbaar over deze onderwerpen.

75-jarig Jubileum

Op 18 april 1945 werd Beerse Boys opgericht en bestaat daardoor in 2020 75 jaar. Onder leiding van Stijn van Heerbeek en Bob Smolders is een werkgroep opgericht die de voorbereiding en later de organisatie van het 75-jarig jubileum op zich neemt.

Seizoensplannen

Tijdens de bestuursvergadering van 8 april zijn de betrokken bestuursleden voorzien van de benodigde instructie om de plannen voor het komende seizoen te maken met de daarbij behorende begroting. In de commissies wordt besproken wat ze het komende seizoen graag willen oppakken. Deze activiteiten en investeringen dragen bij aan het behalen van onze lange termijn doelen die eerder zijn opgesteld en in 2020 zijn beslag krijgen. Van belang is dat er nu nagedacht wordt over wat je volgend seizoen wilt bereiken zodat we daarmee nu in de begroting rekening kunnen houden.

Beleidsplan materialen

Materiaal voorziening gaat over het verstrekken van shirtjes, broeken, sokken, ballen, waterzakken, bidons, trainingshesjes enzovoorts. De bedoeling is dat we met goede spullen kunnen voetballen. Dat is best een hele klus. Patrick Wilkens, die hiervoor vanuit het bestuur de leiding heeft, weet zich inmiddels gesteund door twee leden die hem hierin zullen helpen in de Commissie Materialen, Christian Buiks en Frank van Dooren. Samen zijn ze bezig om een beleidsplan materialen op te stellen zodat we voor de toekomst, van deze al jaren slepende uitdaging, een goed georganiseerde materiaalvoorziening krijgen. Naast de inzet van deze werkgroep is het ook nodig dat iedereen die deze spullen gebruikt daar ook op de juiste wijze mee omgaat. Dus, alleen samen met jullie kan dit lukken.

Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers kan Beerse Boys niet bestaan. Gelukkig zijn er velen die hun bijdrage leveren en willen wij als vereniging onze waardering daarover laten blijken. Dat doen we onderling op allerlei manieren door bijvoorbeeld een schouderklopje, een feestavond enz. Om wat meer lijn te krijgen in werving, begeleiding, waardering en wat je van elkaar kunt verwachten, zijn we bezig hiervoor een plan te maken. Hoe kun je vrijwilligers zo goed mogelijk bij de vereniging betrekken en wat is daarvoor nodig?

Overleg met de gemeente

Onderhoud, huur en subsidie

We zijn op dit moment met de gemeente in gesprek over het onderhoud van de accommodatie, huur en subsidie. Deze drie horen nauw bij elkaar omdat we huur betalen voor een goed onderhouden accommodatie en we daarbij ook subsidie krijgen. Huur en subsidie vormen daarbij vestzak/broekzak en dat kan anders. Ook het uitvoeren van onderhoud kan anders en mogelijk beter en goedkoper. Afspraken met de verenigingen moeten ervoor zorgen dat we een goede sportaccommodatie hebben die naar ieders tevredenheid georganiseerd wordt en betaalbaar is. Het overleg over deze onderwerpen betreft alle verenigingen in Oirschot die hiervoor in aanmerking komen.

IKC

Zoals velen van jullie weten vinden er gesprekken plaats met de gemeente, het basisonderwijs, kinderopvang, dorpsraad/buurtbeheer en Beerse Boys over de realisatie van een Integraal Kind Centrum. Ofwel een voorziening op één plek voor de ontwikkeling van het kind van 0-13 jaar. De reden is dat het open houden van twee basisscholen in de Beerzen met de gewenste kwaliteit ter discussie staat. Bovendien wil men kinderopvang, onderwijs en sport integreren in de ontwikkeling van het kind. Met mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang. Het sportpark de Klep wordt gezien als een gunstige locatie voor deze integrale invulling voor de Beerzen.

Op basis van onderzoek blijkt dat dit IKC ingepast kan worden op de Klep. Daarvoor zal veld 4, het veld achter de sporthal, opgeofferd moeten worden. Om de benodigde veldcapaciteit te behouden moet er een tweede kunstgrasveld bij komen. Een kunstgrasveld kan namelijk veel intensiever gebruikt worden dan een natuurgrasveld. Voor zowel trainingen als wedstrijden. Als het zover komt hebben we als Beerse Boys aangegeven dat het ons niets extra mag kosten ten opzichte van de huidige voorziening.

De gesprekken over het vervolg gaan nu over de financiële haalbaarheid van het IKC. Het is een forse investering en de gemeente heeft beperkte middelen. Als samenwerkende partijen vinden we echter dat deze investering er één is met een hoge sociaal/maatschappelijke waarde die zijn rendement in toekomst meer dan waard zal blijken te zijn.

Herstructurering N395

De provincie is bezig, in overleg met betrokkenen, de herstructurering van de provinciale weg N395 voor te bereiden. Hierin is ook een rotonde gepland ter hoogte van sportpark de klep. De aansluiting van deze rotonde zou dan deels over het huidige veld 4, achter de sporthal, moeten gaan. Ook hierover zijn we met de gemeente in gesprek in combinatie met het hiervoor beschreven plan voor het IKC.

Zaterdagcompetitie voor senioren

Voetballen op zaterdag in plaats van op zondag is voor steeds meer senioren aantrekkelijk, zo blijkt uit de competitie indeling van de KNVB. Tot op heden heeft Beerse Boys daar nog geen team(s) voor ingeschreven. De Technische Commissie heeft onlangs een peiling gehouden.

§Alle lagere senioren teams (6e t/m 12e) hebben via de leider de kans gehad om aan te geven of zij graag op zaterdag gaan spelen. We hebben niet van alle teams het formulier terug ontvangen, maar de meeste teams waren verdeeld.

§Het huidige 7e heeft, op één speler na, aangegeven op zaterdag te willen spelen. Het bestuur heeft besloten om voor de competitie 2019-2020 één elftal van Beerse Boys voor de zaterdagcompetitie in te schrijven.

§In de loop van volgend seizoen inventariseren we of er ook het seizoen daarna op zaterdag gespeeld gaat worden en zo ja, met hoeveel teams.

§Bob Smolders stuurt vanuit het bestuur dit traject aan.

Beerse Boys website

Voor aanvang van het vorige seizoen heeft het bestuur besloten, in goed overleg met de websitebeheerder, om over te stappen naar een nieuwe website, met name om programma's, uitslagen, standen en dergelijke rechtstreeks vanuit Sportlink op de website te krijgen. Bijkomend voordeel: veel minder handmatige handelingen nodig. De start van deze nieuwe site was niet succesvol; er bleken nog diverse onvolkomenheden in te zitten. Sommige van die onvolkomenheden zijn nog steeds niet opgelost, bovendien worden enkele wensen niet gerealiseerd en zijn de inkomsten voor de landelijke reclame op de website bij lange na niet wat werd toegezegd door Sportlink. De communicatie met Sportlink, dat in Amsterdam huist, verloopt moeizaam.

Redenen waarom het bestuur besloten heeft om een nieuwe website te laten bouwen, waarbij de keuze uit een drietal aanbieders is gevallen op Van Laarhoven Websites in Diessen. We hebben onze wensen kenbaar gemaakt en op korte termijn zal de eerste versie opgeleverd worden. Het is onze bedoeling om vervolgens een informatiebijeenkomst te organiseren voor ieder die in de website en social media geïnteresseerd is en een woordje mee wil spreken. Wil je al eerder meer weten, neem dan contact op met Peter van Gerven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).