Skip to main contentNieuwsCoronacrisis: veel maatregelen blijven nog van kracht, maar de jeugd mag weer trainen

coronavirus-2

De overheid heeft de meeste maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen voor een langere periode afgekondigd: t/m 20 mei. Het blijft op basis van de overheidsmaatregelen verboden om met meer dan 2 personen samen te komen. Voetballen of spelen op ons sportpark is voor iedereen, buiten de door Beerse Boys georganiseerde jeugdtrainingen, dan ook van overheidswege niet toegestaan. Zoals bij iedereen bekend moet zijn kan hiertegen nog steeds handhavend opgetreden worden en kunnen boetes tot 400 euro opgelegd worden. Wij rekenen op begrip van alle betrokkenen voor deze maatregelen; mocht u vragen hebben dat kunt u altijd contact met het bestuur opnemen.

Inmiddels zijn de richtlijnen versoepeld voor de jeugd: de jeugd mag na 28 april de trainingen weer hervatten. Hiervoor is alleen het kunstgrasveld beschikbaar. De jeugdcommissie heeft gekeken hoe de trainingen voor deze teams het beste georganiseerd kunnen worden en heeft om de gezondheid van iedereen te beschermen een protocol opgesteld.

Protocol hervatting jeugdtrainingen na 28 april 2020

Inleiding
Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om trainingen voor jeugdspelers weer toe te staan, wil Beerse Boys vanaf donderdag 30 april de trainingen hervatten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de groep met kinderen jonger dan 13 jaar en de kinderen van 13 tot 18 jaar. Hieronder staat per groep beschreven hoe we dit aan willen pakken.

Jeugd jonger dan 13 jaar
Voor deze leeftijdscategorie geldt niet de 1,5-meter-afstand-regel. Er gelden dus geen restricties wat betreft trainingsvormen. Wel geldt het volgende:
 • Trainen op dinsdag- en donderdagavond in twee blokken: van 18.00 tot 18.50 uur en van 19.05 tot 20.05 uur. Ook training op zaterdag, van 9.00 tot 10.00 uur, van 10.15 tot 11.15 uur en van 11.30 tot 12.30 uur.
 • Eerste training op donderdag 30 april.
 • Ouders en verzorgers mogen niet aanwezig zijn tijdens de training.
 • Bij wegbrengen en ophalen rekening houden met elkaar (1,5 meter afstand).
 • Meenemen eigen drinkfles per kind (niet bij elkaar drinken).
 • Kleedkamers zijn gesloten. Kinderen moeten dus in voetbalkleding naar de training komen. Wel zal een toilet bereikbaar zijn.
 • Kinderen die enige vorm van ziekte vertonen (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) zijn niet welkom bij de training.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
 • Trainers houden zich aan de 1,5 meter afstand tot elkaar en de spelers.

Jeugd 13 tot 18 jaar
Voor deze leeftijdscategorie geldt wel de 1,5-meter-afstand-regel. Trainingsoefeningen worden hierop aangepast. Hier gelden de volgende afspraken:
 • Trainen op maandag- en woensdagavond in twee blokken: van 18.30 tot 19.30 uur en van 20.00 tot 21.00 uur. Op dinsdag en donderdag traint een groep van 20.15 tot 21.15 uur.
 • Eerste training op maandag 4 mei.
 • Maximaal 20 spelers op 1 veld (het kunstgrasveld).
 • Kleedkamers zijn gesloten. Kinderen moeten dus in voetbalkleding naar de training komen. Wel zal een toilet bereikbaar zijn.
 • Kinderen die enige vorm van ziekte vertonen (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) zijn niet welkom bij de training.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
 • Niet eerder dan vijf minuten voor aanvang aanwezig.
 • Voor en na training óók de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren (geen groepsvorming)
 • Twee weken kijken hoe het gaat, daarna evalueren. Bij niet toepassen van 1,5 meter afstand wordt training gestopt.
 • Ook trainers houden zich aan de 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de spelers.


Alle jeugdleden ontvangen een brief met verdere bijzonderheden en uitleg. Misschien hebt u nog vragen die hieronder wellicht bij staan en beantwoord worden.

Hervatting trainingen: vraag en antwoord

Op welke manier gaan we communiceren met trainers / coaches / ouders / verzorgers? Welke info plaatsen we op de website of verspreiden we via facebook?

Het protocol plaatsen we op de website. We stellen een aparte brief op die verspreid zal worden onder alle jeugdleden.

Wie is er op iedere trainingsavond de corona coördinator (aanspreekpunt)?

De trainers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het beleid op het veld en zullen ook het aanspreekpunt zijn voor/tijdens/na de trainingen.

Wie zorgt ervoor dat telefoonnummers van de kinderen aanwezig zijn en dat we die bij de hand hebben zodat we altijd kunnen bellen?

Zolang we met eigen leden trainen zijn alle nummers bekend bij de club. Het is aan de trainers van de huidige elftallen om de telefoonnummers beschikbaar te stellen van iedereen die mee gaat trainen.

Op welke manier gaan we om met halen en brengen van de kinderen? Komt er een bepaalde route (bijvoorbeeld Oostelbeers binnen aan de achterzijde van kunstgrasveld)?

In: over het pad tussen het speeltuintje en het hoofdveld.

We gaan een soort 'kiss and ride' situatie creëren op de parkeerplaats, waarbij de ouders in de auto dienen te blijven.

Uit: na afloop van de trainingen kunnen de kinderen tussen de kantine en de sporthal door lopen en zo terug keren bij de 'kiss and ride' situatie. Ouders dienen al klaar te staan en meteen weer te vertrekken als de kinderen opgehaald worden. Kinderen die op de fiets zijn dienen meteen te vertrekken.

Wie vangt de kinderen van de onderbouw op als ze door ouders / verzorgers worden afgezet (vooral de eerste keer); wie begeleidt ze naar het veld?

De eerste paar trainingen zorgen we dat een van de trainers/aanwezigen op de parkeerplaats is om de kinderen en ouders op te vangen. Hij/zij zal ervoor zorgen dat alles goed verloopt en de kinderen een goede in- en uitvoer hebben over ons sportpark.

Waar mogelijk: de route afzetten met hekken/pionnen om een looproute te creëren die je nu ook bij winkels ziet. Hierdoor worden kinderen gedwongen een bepaalde route naar het veld te lopen. Ook een persoon (trainer/begeleider) neer zetten voor extra uitleg kan geen kwaad.

Jasper van Hoof en Roy Stroot nemen een filmpje op om de looproute duidelijk te maken. Dit zal verspreid worden onder de leden.

Waar mogen de ouders hun kind afzetten (is het advies om met de fiets of auto te komen)?

Door van de parkeerplaats een 'kiss and ride' situatie te maken, kunnen we een constante doorvoer garanderen en zorgen dat het niet vast komt te staan op ons sportpark. Ouders dienen zo laat mogelijk te komen en mogen onder geen enkele voorwaarde op het sportpark gaan kijken naar hun kinderen. Ouders dienen in hun auto's te blijven bij zowel het afzetten als ophalen. Wel is het advies om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets te laten komen. Dit voorkomt opstoppingen en maakt de doorvoer makkelijker voor zowel de club als de kinderen die in de late groep zitten.

Vanaf hoe laat mogen ouders de kinderen ophalen en waar?

In het protocol staat beschreven dat kinderen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training mogen arriveren op het sportpark. De ouders van de eerste groep mogen vanaf 17:55 hun kinderen brengen en om 19:00 weer ophalen. De tweede groep mag om 19:10 naar de Klep komen en vanaf 20:15 weer opgehaald worden.

Is het een idee om parkeervakken te organiseren per team; kunnen ze daar hun fiets parkeren?

Daar waar mogelijk, dienen kinderen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark te komen (lopend/fietsend). De eerste groep van de dag parkeert de fietsen altijd zo dicht mogelijk bij de uitgang (fietsenrek aan de zijkant van de kantine en dat links van de ingang van de sporthal). Hierdoor is voor hen, bij het verlaten van het sportpark minder interactie mogelijk met de latere groep. De tweede groep parkeert hun fietsen/scooters in de grote fietsenrekken tegen het speeltuintje aan. Hierdoor is de interactie met de eerste groep het kleinst.

Kleding / schoeisel: We moeten de kinderen (ouders / verzorgers ) laten weten dat ze voetbalkleding en voetbalschoenen al aan hebben.

Dit staat beschreven in het protocol en zal in de brief nogmaals worden benadrukt.

Maar wat als het regent (wat doen we met de jassen, mogen ze die niet meenemen of kunnen ze die ergens neerleggen) nieuw afdakje, dugouts of ……?

Bij het kunstgrasveld is genoeg ruimte om tassen/jassen weg te leggen. De club wil vragen om met zo min mogelijk spullen naar de training te komen. Kleine tassen mogen mee en kunnen worden weggelegd bij de overkapping van het kunstgrasveld of bij de dug outs op het veld. Houd hierbij wel de anderhalve meter afstand.

Mocht het heel slecht weer zijn hoe communiceren we dat de training niet doorgaat?

Hierin gaan we niet anders werken dan dat we normaal doen. We blijven communiceren via onze website en eventuele sociale media kanalen. Dit zal in de brief aan de leden ook worden verduidelijkt.

Hoe gaan we om met materialen? Trainen we wel of niet met hesjes (bovenbouw niet nodig)?

Hesjes laten we zoveel mogelijk buiten beschouwing. Dit vanwege de hygiëne van onze leden. In de bovenbouw zijn hesjes sowieso overbodig. Deze trainingen zullen altijd op anderhalve meter afstand gebeuren. Bij de onderbouw zullen hesjes alleen gebruikt worden, als dit echt nodig is.

Wie zet de materialen klaar en ruimte het op (trainers / leiders); kinderen in ieder geval niet.

De trainers zullen zorgen voor de opbouw van de training. Het afbreken van de trainingen zal gebeuren door trainers/begeleiders. We maken het niet te ingewikkeld, qua materialen. Dit belast alleen maar met extra werk. De trainingen duren maar een uur en zijn vrijwillig. Houd het simpel.

Waar kunnen ouders / verzorgers het aangepaste trainingsschema vinden met daarop alle gegevens (contactpersoon die avond enz)?

Op de website zal een aangepast trainingschema te vinden zijn, met daarbij ook de informatie van de trainers van die dag (denk aan emailadressen en telefoonnummers). Ouders kunnen met die informatie contact leggen met de trainers van die dag indien nodig.

Kunnen trainers / coaches na het trainen hun handen ergens wassen?

Gekeken naar de hygiëne van zowel de spelers als de trainers, is het verstandigst om een plaats te maken waar iedereen vooraf en naderhand de handen kan wassen. Dit kan bij het waterkraantje dat zich bevindt langs het kunstgrasveld, tegen de muur van de bespreekruimte.

Kijk voor meer vragen en antwoorden op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

(Accentueer de link, druk op de rechter muisknop en klik op 'Ga naar https://www.rijksoverheid.....)