Skip to main contentNieuwsAfscheid van bestuurslid Patrick Wilkens

DSC_0002

Het bestuur heeft op zaterdag 5 oktober alsnog op gepaste wijze afscheid genomen van Patrick Wilkens als bestuurslid. Zoals bekend was Patrick door verplichtingen voor zijn werk verhinderd om bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Vooral door zijn drukke baan kon hij zich niet herkiesbaar stellen voor een tweede termijn in het bestuur. Door zijn afwezigheid was er niet de gelegenheid om tijdens de ALV afscheid van hem te nemen en daarom is dat later alsnog gedaan.

Voorzitter Wil Verhoeven bedankte Patrick daarbij voor zijn inzet voor de vereniging, met name als bestuursafgevaardigde in de Jeugdcommissie en als coördinator voor de materialen. De VOG, het alcohol- en drugsbeleid en het vrijwilligersbeleid hadden daarbij ook zijn speciale aandacht.

Het is voor Patrick anders gelopen dan hij zich had voorgesteld en voorgenomen, maar het ontbrak hem aan voldoende tijd om het karwei af te maken. Gelukkig heeft de werkgroep Materialen dat gedeelte van zijn taak al overgenomen; het bestuur is op zoek naar een opvolger voor de andere aandachtsgebieden (zie oproep op deze site). Patrick blijft wel actief als jeugdleider/trainer, het lopende seizoen van JO9-1, het team van zijn zoon Luuk.