• Het jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van voetbalvereniging Beerse Boys op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden.

    Beerse Boys is een voetbalclub met een grote jeugdafdeling, met leden in de leeftijd van 5 t/m 19 jaar (met relatief veel meisjes). Beerse Boys heeft de naam een gezellige, hechte vereniging te zijn waar de leden het goed naar de zin hebben. Het is zaak dit minimaal zo te houden en er derhalve voor te waken dat jeugdleden afhaken doordat de TV of de computer meer aantrekkingskracht hebben dan het bezoeken van trainingen en het spelen van wedstrijden. Niet alleen voor spelers maar ook voor trainers en leiders moet er een uitdaging te vinden zijn bij Beerse Boys.

    Met dit jeugdplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van organisatie (taken, opleidingen, selectievormen, selectiecriteria, nevenactiviteiten en materialen), alsmede op het technisch gebied (trainingen, trainingsvormen, wedstrijden, coachvormen, en dergelijke). Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en ouders.

    Het jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van een jeugdplan betekent niet dat we er zijn. We zullen er met een positieve instelling mee moeten werken en het zal van jaar tot jaar bijgesteld moeten worden. De jeugdcommissie staat open voor op- en/of aanmerkingen en zal deze bij het jaarlijks actualiseren van het plan (in voorbereiding op het nieuwe seizoen: april-mei en in overleg met de technische commissie en het bestuur) zo nodig meenemen.

    Voorafgaand op het seizoen 2018-2019 is het Jeugd Ontwikkelplan 'Bouwen aan talent' vastgesteld. Met een klik op onderstaande knop kun je het inzien. Overname van dit plan of delen daaruit is toegestaan onder voorwaarde dat je de bron vermeldt.

    Klik hier voor het Jeugd Ontwikkelplan 'Bouwen aan talent'