• Eerste Hulp Bij Coaching

  Leider en/of trainer van een jeugdteam zijn is leuk, héél leuk! Tegelijkertijd brengt het verantwoordelijkheden met zich mee en roept het wellicht vragen op. Op deze plek proberen we je de informatie te geven waarmee je met je team op pad kunt voor een sportief en wellicht succesvol seizoen.

  Ondersteunen

  Voor de voetballende jeugd (en hun ouders) zijn leiders en trainers de boegbeelden van Beerse Boys. Jij trekt wekelijks met de spelers op en praktisch alle communicatie loopt via jou en je medeleiders en -trainers. Daarom willen we je als jeugdcommissie zoveel mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld door een aantal praktische zaken hieronder op een rijtje te zetten.

  Nog meer vragen? De Organisatorisch Jeugdcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt:
  JO14 t/m JO19: Jan van Beers - T. 013 - 5142953 / 06 - 51310295 / E. jbeers@de-heus.nl
  JO8 t/m JO13: Bas van den Oord - T. 06 - 81604572 / E. b.oord1@upcmail.nl

  De Technisch Jeugdcoördinatoren (TJC): Koen van Kollenburg - T. 06 - 54734767 / E. tjc@beerseboys.nl en Jasper van Hoof - T. 06 - 50427258 / E. jasper.van.hoof@eindhoven.nl 

  De jeugdcommissie is te bereiken via jeugdcommissie@beerseboys.nl

  Positief Coachen

  Coachen of trainen van jeugdspelers is niet altijd makkelijk. Dat geldt voor zowel de JO8 als de JO19-spelers. Wat verstaan we onder coachen: het begeleiden van anderen om hen tot een hogere competentie te brengen. Een aantal uitgangspunten gaat altijd op:

  • Voetbal is leuk en leerzaam
  • Spelers moeten het zélf beter leren doen, stap voor stap
  • Coachen is niet hetzelfde als instrueren
  • Voorkom schelden en mopperen, daar wordt niemand beter van
  • Plezier hebben en presteren gaan prima samen
  • Een compliment doet wonderen

  Bij Beerse Boys zijn we overtuigd van het nut van Positief Coachen. In de sport hebben mensen de neiging om vooral te kijken naar wat niét goed gaat. Dat gebeurt ook in het voetbal. Alleen goede resultaten op korte termijn lijken belangrijk. Wanneer je echter in staat bent om die gedachtegang om te draaien, geeft dat veel betere resultaten. Voetballers kunnen zich optimaal ontwikkelen en het aantal afhakers loopt terug. Ook voor vrijwilligers is het leuker om te werken in een omgeving die gericht is op wat er wél goed gaat.

  Daarom willen we al onze leiders en trainers het advies meegeven om positief te coachen. Benoem wat goed gaat, niet wat fout gaat. Geef complimenten, zorg voor 100 % steun en vertrouwen. Ook als acties eens niet goed uitvallen of gewoon mislukken. We zijn ervan overtuigd dat in een dergelijke omgeving kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen waardoor hun prestaties alleen maar verbeteren.

  Activiteitencommissie

  Beerse Boys kent een activiteitencommissie die door het jaar heen verschillende activiteiten voor de jeugd organiseert. Op de website vind je de kalender van de activiteitencommissie.

  In de regel word je als leider via de jeugdcoördinatoren geïnformeerd over de activiteiten.

  Afgelastingen

  Weten of een wedstrijd is afgelast? Kijk op de website van Beerse Boys! Daar vind je de meest actuele stand van zaken. Zodra een wedstrijd is afgelast wordt het direct verwerkt op de website. En een advies: zeg tegen je spelers dat ze ook zelf kijken op de website. Daarmee voorkom je dat je zaterdagochtend het hele team moet bellen.

  In principe gaan de trainingen altijd door. Alleen als de weeromstandigheden of de toestand van de velden heel erg slecht zijn, kan er besloten worden tot algehele afgelasting. Houd hiervoor het forum op de website in de gaten.

  In andere gevallen beslis je als trainer zelf over het al dan niet doorgaan van de trainingen. Neem geen onnodige risico´s en zie toe op het behoud van de kwaliteit van de velden.

  Zie bij 'Kunstgras' over het gebruik van dit veld in geval van slechte weersomstandigheden.

  Als de KNVB het gehele wedstrijdprogramma afgelast, worden in principe trainingen gehouden op aanvangstijdstippen van de thuiswedstrijd: JO8-JO9-jeugd 9.30 uur, JO9-JO10-JO11-jeugd 10.30 uur, JO12-JO13-jeugd 11.45 uur, JO14-JO15-jeugd 13.00 uur, MO17-MO15 13.00 uur,  JO17-JO19-jeugd 14.30 uur. Hiervan niet afwijken in verband met veld- en kleedlokaalbezetting. Er mag alleen op de trainingsvelden en nooit op afgekeurde velden worden getraind!

  Afspraken spelers/ouders

  Aan het begin goede afspraken maken met spelers/ouders voorkomt onnodige discussies tijdens het seizoen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op:

  • Afmeldingen; bij wie en wanneer uiterlijk doorgeven
  • Verplicht douchen zowel bij training als wedstrijd
  • Tijdig aanwezig zijn
  • Rijden bij uitwedstrijden; stel een schema op
  • Om de beurt wassen van de shirts
  • Zelf kijken of wedstrijd/training is afgelast (via website Beerse Boys)
  • Vragen; bij wie kunnen spelers/ouders terecht

  Het kan handig zijn om aan het begin van het seizoen de ouders een keer bij elkaar te roepen (bijvoorbeeld voor of na een training), vooral bij de jongere kinderen (JO8 t/m JO11). Zo kun je op een persoonlijke manier afspraken maken. Ook kun je hen vertellen dat aanmoedigingen tijdens de wedstrijd zeer welkom zijn maar dat coachen is voorbehouden aan de leiders. Kinderen hebben het al lastig genoeg met zelf keuzes maken.

  Afspraken trainersstaf

  We adviseren om nog voor de zomervakantie met je medeleiders/trainers van het team een uurtje bij elkaar te zitten om afspraken met elkaar te maken. Zo is het handig om duidelijk af te spreken wie de hoofdtrainer is door de week tijdens de trainingen. En wie op zaterdag de hoofdcoach is (voor onder andere de opstelling en de wissels). 'Eén kapitein op het schip' biedt duidelijkheid voor de kinderen, de ouders en voor de trainers onderling.

  Andere belangrijke afspraak betreft de communicatie met de spelers/ouders. Je zult merken (of je weet al) dat er door het jaar heen veel moet worden gecommuniceerd. Gelukkig heeft praktisch iedereen tegenwoordig e-mail, dat maakt zaken een stuk gemakkelijker. Het is handig als één leider optreedt als vast communicatiepunt.

  Afval

  Graag houden we De Klep zuiver en schoon. Geef het goede voorbeeld en gooi afval in de daarvoor bestemde prullenbakken. En zie er op toe dat de jeugd hetzelfde doet.

  Alcohol

  Beerse Boys hanteert een strikt beleid wat betreft alcohol: onder de 18 geen alcohol! Van jeugdleiders verwachten we dat zij hierop toezien.

  Boyke/Speler van de Week

  Elk JO8 t/m JO11-team krijgt de beschikking over een speciaal Boyke (JO8-JO9) of Speler (JO10-JO11) van de Week-shirt. Het is de bedoeling om dit shirt na elke wedstrijd uit te reiken aan de speler die het die dag het meest verdiend. Dat kan om verschillende redenen zijn: heel goede verdedigende acties, goede passes gegeven, goal gemaakt, laten zien wat op de training die week is geleerd, medespelers aangemoedigd en ga zo maar door. Het doel is om goed gedrag te belonen en zo het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten. Uiteraard moeten alle spelers aan de beurt komen.

  Boyke van de Week bij het eerste

  Bij elke thuiswedstrijd van het eerste op zondag is er een Byike van de Week. Deze speler mag meedoen met de warming up, mee de kleedkamer in, het veld oplopen met de spelers, de aftrap doen en tijdens de wedstrijd in de dug-out zitten. Bovendien krijgt hij of zij een speciaal t-shirt. Leiders van de F-teams worden om de beurt door de jeugdcommissie benaderd om een Boike van de Week aan te dragen.

  Douchen

  Beerse Boys hecht groot belang aan een goede hygiëne op en rond het sportpark. Speciaal hierbij wordt van de actieve voetballers verwacht dat zij zich bewust zijn van het belang van het douchen na trainingen en wedstrijden. Beerse Boys stelt het als een verplichting dat voetballers na een inspanning douchen en bij het douchen gebruik maken van badslippers.

  Gevonden voorwerpen

  In de 'hal' van de kleedkamers staat een grote vierkante kist. Hierin worden alle gevonden voorwerpen verzameld. Aan het eind van het seizoen wordt de kist geleegd.

  Informatiegids

  Beerse Boys brengt ook elk jaar een informatiegids uit met daarin heel veel informatie van en over de club. Ons advies: lees deze gids zeker een keer door.

  Invallers

  Het kan voorkomen dat je door blessures of afmeldingen niet voldoende spelers hebt. Ga dan nooit zelf spelers van andere teams benaderen. Spreek hier altijd de leider van het betreffende team aan en maak hier afspraken mee. Kies in de regel altijd voor invallers uit lagere teams.

  Jeugdcoördinator

  Beerse Boys heeft twee Organisatorisch Jeugdcoördinatoren die vanuit de jeugdcommissie verantwoordelijk zijn voor communicatie met de leiders/trainers. Voor JO14 t/m JO19 is dat Jan van Beers en voor JO8 t/m JO13 Wil van Ham. Uiteraard kun je hen altijd aanspreken voor vragen.

  Technisch Jeugdcoördinator is Koen van Kollenburg en die is aanspreekpunt voor alle voetbaltechnische zaken.

  Jeugdzomeravondvoetbal

  Voor de lagere schooljeugd van Oost-, West- en Middelbeers organiseren we aan het eind van het seizoen jeugdzomeravondwedstrijden. Medewerking van leiders en trainers wordt hier zeer op prijs gesteld.

  Kampioenschap

  Kampioenschappen moeten natuurlijk worden gevierd! Beerse Boys biedt het succesvolle team het volgende aan:

  • 2 consumpties
  • Friet met een snack
  • Elke speler een bokaal (JO8 t/m JO13)
  • Huldiging in de kantine

  Het gebruik van de 'platte kar' is met het oog op de veiligheid van de kinderen en vanuit verzekeringsoogpunt niet toegestaan.

  Kerstzaalvoetbaltoernooi

  In de Kerstvakantie organiseren we traditioneel een zaalvoetbaltoernooi voor alle jeugdteams. Het programma hiervoor wordt tijdig gecommuniceerd via de jeugdcoördinatoren.

  Keeperstrainingen

  Voor de keepers van alle jeugdteams zijn er op woensdag keeperstrainingen. Vanaf de E-jeugd stimuleren we dat keepers deze trainingen ook volgen.

  Kleedkamers

  Bij thuiswedstrijden kun je op het grote bord in de 'hal' van de kleedkamers zien in welke kleedkamer je team is ingedeeld. Daarbij kan de aanduiding 'links' of 'rechts' staan. Betekent dat je team één kant van de kleedkamer kan gebruiken, de andere kant is voor een ander team.

  Leiders/trainers zijn zowel tijdens wedstrijden als trainingen altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers in de kleedkamer. Spoor hen aan om zo snel mogelijk om te kleden en te douchen. De kleedkamer is geen hangplek en de terreinknechten zijn geen kinderoppassers. Zorg ervoor dat na gebruik de kleedkamer netjes wordt achtergelaten (rotzooi in de prullenbak, vloer schoongemaakt met trekker). Schoenen worden buiten uitgeklopt. Al deze punten gelden natuurlijk ook voor uitwedstrijden.

  Kunstgras

  We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we als club beschikken over een kunstgrasveld. Betekent dat we ook onder slechte weersomstandigheden kunnen trainen en spelen. In sommige omstandigheden moeten daarbij keuzes worden gemaakt: welk team mag gebruik maken van het kunstgrasveld. Het bestuur is verantwoordelijk voor deze indeling en houdt daarbij in de gaten dat iedereen zoveel mogelijk aan bod komt.

  Het is wel een taak van iedereen om zorgvuldig om te gaan met dit kostbare bezit. Dat betekent:

  • Alleen met voetbalschoenen betreden (geen vlakke zolen)
  • Voor betreden zand van je schoenen afkloppen
  • Geen glaswerk, kauwgom of andere etenswaren op het veld
  • Roken verboden
  • Bij sneeuw en ijs het veld niet betreden

  Materialen

  Elk team krijgt aan het begin van het seizoen de nodige materialen uitgereikt:

  • Tas met voetbalshirts, keeperstenue, waterzak met spons, bidons, aanvoerdersband, ballennetje
  • Trainingshesjes
  • Trainingsballen
  • Sleutel ballenkast
  • Coachmap met schrijfblok voor opstelling

  Materialen voor de training liggen in het ballenhok. Elk team heeft hier een eigen vak met daarin de trainingsballen. Een compressor is aanwezig om ballen op te pompen. Ook liggen er voldoende pilonnen en hoedjes. De terreinknechten zorgen ervoor dat bij trainingen en wedstrijden tijdig het ballenhok geopend is.

  Heeft bij een thuiswedstrijd de tegenstander ook rode shirts, dan kun je bij de terreinknechten reservetenues ophalen. Vergeet niet om ze tijdig weer (gewassen) terug te geven.

  Voor alle materialen geldt: wees er zuinig op! Behandel ze alsof het je eigen spullen zijn. Het gebruik van de materialen buiten het voetbalveld om is niet toegestaan.

  Opleidingen

  Heb je interesse in een opleiding voor jeugdtrainers, neem dan gerust contact op met de jeugdcommissie!

  Postvak wedstrijdsecretariaat

  We streven ernaar om zoveel mogelijk via e-mail te communiceren. Het kan echter ook zijn dat zaken in het postvakje in het wedstrijdsecretariaat worden gelegd. Elk team heeft zo'n postvakje. Kijk dus regelmatig, in ieder geval voor elke wedstrijd of voor vertrek of er informatie voor jou of je team ligt!

  Ranja/thee

  De terreinknechten zorgen bij thuiswedstrijden voor ranja (na de wedstrijd voor JO8 t/m JO11) en thee (tijdens de rust voor overige teams).

  Scheidsrechters

  Beerse Boys heeft hard gewerkt aan een goed scheidsrechtersbeleid (en is daarvoor beloond!). Daardoor kunnen we stellen dat in de regel voor elke thuiswedstrijd een scheidsrechter staat ingepland. Ook bij wedstrijden van de JO8 t/m JO11. Alleen bij vriendschappelijke wedstrijden dien je zelf voor een scheidsrechter te zorgen. Belangrijk: toon als leider altijd respect voor de scheidsrechter. Je hebt hier een voorbeeldfunctie.

  Schorsingen

  Als een speler wordt geschorst zal de KNVB dit bij de club melden. Vervolgens worden speler en leiders op de hoogte gesteld. Aan de schorsing kan een boete zijn verbonden.

  Spelerspas

  Met ingang van het seizoen 2017-2018 is de spelerspas afgeschaft. Het wedstroijdformulier wordt voortaan digitaal ingevuld (DGW).

  De scheidsrechter controleert de opgave van de teams voor wat betreft de spelers aan de hand van de gegevens op het DGW via zijn mobiel. Elke speler is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een goed gelijkende foto bij zijn gegevens in Sportlink.

  Spelersraad

  Vanaf de JO13-jeugd wordt van elk team 1 speler gevraagd om deel te nemen aan de spelersraad. Als vertegenwoordiger van het team kan hij/zij verbeterpunten of opmerkingen inbrengen. De jeugdcoördinatoren nodigen de spelers/speelsters uit voor bijeenkomsten.

  Teamindelingen

  Aan het eind van het seizoen stelt de jeugdcommissie samen met de technische commissie de teams voor het volgende seizoen samen. Tegelijkertijd benaderen zij leiders en trainers om de teams te begeleiden. Daarmee is in feite de start gegeven voor het nieuwe seizoen en begint het werk van leiders en trainers.

  Terreinknechten

  Beerse Boys is ontzettend blij met de inzet van de terreinknechten. Zij zorgen ervoor dat de accommodatie er keurig bij ligt, houden het materialenhok bij, voorzien in reserveshirts, regelen dat kleedkamers en materialenhok tijdig geopend zijn bij wedstrijden en trainingen en nog veel meer. Voor hun goede werk verdienen ze het respect van iedereen! Voor en na wedstrijden en trainingen zijn leiders/trainers verantwoordelijk voor de spelers in de kleedkamers. Niet de terreinknechten!

  Trainingstijden en -ruimte

  Het definitieve overzicht van de trainingstijden en -ruimte hangt op het sportpark. Op het overzicht vind je de "bloktijden" waarmee gewerkt wordt (18.15 - 19.30 uur, 19.30 - 20.45 uur & 20.45 - 21.30 uur). Ook staat erop vermeld welke teams op welk veld zijn ingedeeld. Graag de tijden en indelingen "strikt" aanhouden.

  Uitwedstrijden

  Vaste regel is dat een team gezamenlijk naar het veld van de tegenstander rijdt (en vertrekt vanaf De Klep). Vraag ouders om om de beurt te rijden (een schema aan het begin van het seizoen is handig). Neem enkele ballen mee voor de warming-up. Eventueel kun je ook enkele hoedjes meenemen.

  Kom je bij de tegenstander aan, meld je dan even en vraag naar welke kleedkamer je moet en op welk veld je speelt.

  Bij terugkomst op De Klep vragen we je vriendelijk om in het secretariaat even de uitslag door te geven.

  Vergaderingen

  Enkele keren per jaar ontvangen leiders en trainers een uitnodiging voor een jeugdleidervergadering. Tijdens zo'n vergadering geeft de jeugdcommissie (en vaak ook de technische commissie) belangrijke informatie. Bovendien is het een belangrijk moment om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Daarom een dringende oproep om indien mogelijk deze vergaderingen te bezoeken.

  Aan het eind van het seizoen staat de laatste jeugdleidervergadering in het teken van de nieuwe teamindelingen.

  Vriendschappelijk wedstrijden

  De afspraak is dat Erwin van den Hout (T. 06 - 15179849 / E. jeugdwedstrijdsecretaris@beerseboys.nl ), alleen hij is contactpersoon, zal proberen om een vriendschappelijke wedstrijd te regelen als een team vrij is. Mocht een team, om wat voor reden dan ook, geen wedstrijd willen, laat dat dan zo snel mogelijk aan Erwin weten (en niet een week of minder voor die datum, want dan heeft hij waarschijnlijk al een tegenstander gevonden). Houd verder rekening met het aantal beschikbare spelers. Ben hier overigens terughoudend in en laat zoveel mogelijk voetballen!

  Wedstrijdbal

  Scheidsrechters komen bij een thuiswedstrijd van JO8 t/m JO11-teams niet met een bal naar het veld. Ze zullen vragen om een van de inspeelballen. Vanaf de JO12 zorgt de scheidsrechter voor de wedstrijdbal.

  Wedstrijdformulieren

  Bij competitie- en bekerwedstrijden is er geen sprake meer van papieren wedstrijdformulieren. De scheidsrechter vult de uitslag op het DGW in en wordt dan automatisch geplaatst in SportLink, de officiële website van de KNVB. De uitslag en bijgewerkte stand zijn dan meteen ook verwerkt op de TV in de kantine en op de website.

  Bij wedstrijden van de JO12 t/m JO19 moeten op het DGW de spelersnamen worden ingevuld.

  Wedstrijdprogramma

  Aan het begin van het seizoen ontvang je via de jeugdcoördinatoren het complete competitieprogramma. Tijdens het seizoen kunnen er echter wijzigingen optreden. Daarom geldt er één regel: wat op de website van Beerse Boys staat, is bindend. Kijk daarom wekelijks voor de zekerheid even op de website.

  Nog een tip: op www.voetbal.nl vind je altijd het juiste wedstrijdprogramma, uitslagen en de stand. De eerste keer moet je een account aanmaken zodat je in kunt loggen. Daarna kun je je eigen team opzoeken. Er is ook een handige 'app' Voetbal.nl beschikbaar voor de mobiele telefoon.

  Wisselspelers

  Elk team heeft wisselspelers. Bij Beerse Boys geldt voor alle jeugdteams de regel dat iedereen evenveel speeltijd moet krijgen. Als coach ben jij er voor verantwoordelijk dat elke speler even vaak aan de beurt komt als wisselspeler. Advies is om door het seizoen heen hier een lijstje van bij te houden. Uiteraard komt het niet op de minuut aan maar zorg er wel voor dat over de hele linie iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Vaste keepers in een team mogen de uitzondering op deze regel vormen.