•  

  De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2018/2019 als volgt vastgesteld:

   

  • Senioren - € 169,00
  • Junioren (JO14 t/m JO19) - € 105,50
  • Pupillen (JO10 t/m JO13) - € 105,50
  • F-jeugd (JO8 en JO9) - € 79,-
  • Mini’s / Trainingsgroep - € 39,50
  • Oproepleden - € 84,50
  • Rustende leden - € 50,00

  Niet spelende kaderleden zijn vrij van contributie. Kaderleden die zelf ook actief voetballen krijgen korting naargelang hun functie(s) voor de club.

  • Spelende leden en oproepleden die zich per 1 juni van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat daar op volgt normaal te voldoen.
  • Rustende leden welke zich per 1 augustus van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat op die betreffende 1 augustus aanvangt normaal te voldoen.
  • Leden die aangeven de contributie voor het lopende seizoen niet te kunnen betalen, dienen dat met redenen omkleed aan te geven bij het bestuur van Beerse Boys (mail naar bestuur@beerseboys.nl). Het bestuur zal per afzonderlijk geval bepalen of de contributie alsnog betaald dient te worden.
  • Leden die het seizoen zijn begonnen als spelend lid, maar door omstandigheden (niet zijnde een blessure) minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee kunnen spelen, kunnen een verzoek indienen bij het bestuur (mail naar bestuur@beerseboys.nl) voor het betalen van de helft van de contributie. Het niet mee kunnen doen van de betreffende speler dient door de leider van het elftal schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de reden van het niet mee kunnen spelen bekend te zijn bij het bestuur.
  • Leden die het seizoen zijn begonnen als spelend lid, maar door een blessure minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee kunnen spelen, kunnen bij het bestuur het verzoek indienen (mail naar bestuur@beerseboys.nl) om de helft van de contributie te betalen. De leider van het elftal dient schriftelijk aan het bestuur te bevestigen dat de speler minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee heeft kunnen doen door een blessure. Leden die in het seizoen instromen betalen de contributie naar rato over het aantal maanden van het voetbalseizoen (augustus t/m mei) dat men deelneemt.
  • Alle overige redenen voor het niet willen betalen van de contributie dienen bij het bestuur schriftelijk te worden ingediend (mail naar bestuur@beerseboys.nl). Het bestuur zal per afzonderlijk geval bepalen of de contributie alsnog dient te worden voldaan.
  • De speler of speelster is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het indienen van aanvragen zoals hiervoor beschreven.

  De contributie wordt via automatische incasso in twee termijnen (in september en januari) geïnd door overschrijving naar het bankrekeningnummer NL93RABO0133895920 tnv van Beerse Boys.

  Leden die (nog) geen gebruik maken van de automatische afschrijving van de contributie, kunnen hieronder het machtigingsformulier voor automatische betaling downloaden. Print het uit en stuur het formulier volledig ingevuld op aan ons secretariaat. Leden die niet via automatische afschrijving betalen moeten € 5,- extra aan administratiekosten betalen. Zij ontvangen een brief waarin wordt aangegeven hoe de contributie kan worden voldaan.

   

  Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden