Historie

In de algemene ledenvergadering in de zomer van 1968 werden leden opgeroepen een clubblad op te richten. Zes mensen staken de koppen bij elkaar en in november kwam de eerste Punter uit. Op de eerste pagina schreef de toenmalige burgemeester Verwiel onder meer het volgende: "(...) ook dit communicatiemiddel kan er weer tot bijdragen, dat de goede onderlinge verstandhouding en sportieve vriendschapsbanden in tact blijven en waar nodig worden geactiveerd en geïntensiveerd (...). Ik wens uw redactie ook veel succes toe bij haar werkzaamheden en ik hoop dat het blad een onmisbare schakel moge gaan worden tussen en voor alle leden van 'Beerse Boys'." En aangezien De Punter nog steeds bestaat, valt inderdaad de conclusie te trekken dat het blad een onmisbare schakel is geworden.

Rubrieken

Een rubriek die in '68 al het levenslicht zag, was 'Hoe de voetbal rolde...'. Daarin zijn de standen van alle senioren- en jeugdteams te vinden. Daarnaast is er ruimte voor het verhaal van de elftal-correspondenten. Het ene team levert trouw informatie aan, een ander team laat het aan het toeval over om iets te berichten over de gespeelde wedstrijden.

Ondertussen is er wel wat veranderd en zijn er nog meer veranderingen op komst, net als de vereniging blijft ook De Punter in beweging. De verslagen komen nu binnen via punter@beerseboys.nl en hiermee is ook een link gemaakt naar de website www.beerseboys.nl waar de standen en verslagen veel sneller kunnen worden gepubliceerd en hierdoor een belangrijk deel van De Punter overgenomen heeft. Tegenwoordig kan De Punter gedownload worden.

De standen zijn hierdoor dus ook grotendeels uit De Punter verdwenen, maar hier zijn natuurlijk wel andere items voor in de plaats gekomen. Zo is er tegenwoordig voor de jeugd de Kids Corner met puzzels, kindertaal en een kleurplaat. Het vrouwenvoetbal heeft een eigen column en voor de nieuwe rubriek "geKlep" willen we graag aanvoer vanuit de leden.

Om de leden verder de informeren schuift de redactie regelmatig aan bij een activiteit en interviewt ze regelmatig een persoon binnen de vereniging die iets speciaals te vertellen heeft. Zeker als er een nieuwe hoofdtrainer wordt aangesteld, wordt deze via een artikel in De Punter aan de lezers voorgesteld. Daarnaast zijn er nog rubrieken als 'Ik geef de pen door aan' en 'Misser van de Maand'. In deze laatste rubriek worden fouten en blunders van leden op een leuke manier nog eens voor het voetlicht gehaald. In een klassement worden alle blunders van punten voorzien zodat elk seizoen een Mister of Miss Misser oplevert, die de grote wisselbokaal in ontvangst mag nemen.

Wijzigingen

In de loop der jaren zijn de verschillende rubrieken gekomen en gegaan. Een zeer populaire pagina die inmiddels niet meer bestaat, was 'Het Beers Blaoike of Records'. Bij iedere uitgave werd een lid gevraagd zijn of haar beste prestatie neer te zetten op onderdelen als de 100 meter sprint, bal hooghouden en penalty schieten. De beste prestaties werden natuurlijk als echte records steeds opnieuw afgedrukt. De nieuwe redactie heeft dit onderdeel toch weer opgepakt zei het onder een andere titel "de (B)eerste de beste" met wat ludieke onderdelen. Zo kunnen de lezers elkaar overtreffen in "latje trappen", "van bak tot bak" race, ingooien "uit de nek", "de zeehondendribbel" en natuurlijk met "de Punter" trachten om de bal met de punt van de schoen zo dicht mogelijk bij de middenstip te punteren.

Van papier naar computer en internet

In het verleden leverden de leden hun bijdragen voor De Punter in op papier. De teksten werden uitgetypt en vervolgens met een stencilapparaat gekopieerd. Daarna zorgden de redactieleden dat het boekwerkje gevouwen werd en bij alle leden in de bus belandde. Tegenwoordig levert bijna iedereen zijn bijdragen voor het clubblad aan via e-mail. De hoofdredacteur verwerkt alle informatie thuis in een computerprogramma tot clubblad en de teksten worden gedrukt bij de plaatselijke drukker. Ook de kaft heeft er aan moeten geloven en heeft een metamorfose ondergaan waarbij de bekende voetbalschoen natuurlijk wel blijft bestaan, er moet tenslotte wel gepunterd blijven worden. De oplage is door de jaren heen opgelopen naar een aantal van ca. 550 Punters, die de leden zeven keer per jaar in de eigen brievenbus zien verschijnen.