• Beleidsplan Keepers

  Vroeger hoefde een keeper de ballen alleen maar tegen te houden. De laatste decennia zijn de eisen die aan een keeper worden gesteld vergroot. Er wordt meer verwacht dat alleen het tegenhouden van ballen. Sinds met ingang van het competitieseizoen 1992-1993 een terugspeelbal niet meer in de handen mag worden gepakt, is de keeper nog nadrukkelijker de 11e veldspeler geworden. Degene in een ander kleur shirt en met handschoenen aan.

  De taken en functies van de veldspelers (vooral de verdedigers) en die van de keeper krijgen steeds meer raakvlakken. De rol van de keeper hierin wordt steeds belangrijker, en daardoor ook meer omvattend en moeilijker. Het lukraak de bal zo ver mogelijk wegtrappen maakt plaats voor gerichte spelvoortzettingen van de doelverdediger. Door deze vergaande specialisatie is het voor de trainers onmogelijk om naast de groep, ook zijn keepers voldoende de trainen. Beerse Boys heeft hierop ingespeeld door keeperstrainers aan te stellen.

  De kern van dit beleidsplan keepers omvat het vastleggen van de voorwaarden om met name de prestatieve keepers van Beerse Boys zo optimaal mogelijk te laten presteren.

  Dit beleidsplan keepers dient er toe bij te dragen dat:

  • er duidelijkheid en eenduidigheid is in taken en verantwoordelijkheden van zowel keeperstrainers als kaderleden;
  • de continuïteit van de opleiding zoveel mogelijk worden gewaarborgd;
  • de keepers individueel en in teamverband zo optimaal mogelijk presteren;
  • de keeperstrainers zo goed mogelijk hun taken volbrengen;
  • bij Beerse Boys een prettig voetbalklimaat heerst;
  • om alle keepers en keepsters, vanaf de Boikes t/m het 1e elftal, een keeperstraining aan te kunnen bieden die aansluit op het spelconcept, beschreven in het technisch beleidskader van v.v. Beerse Boys;
  • om alle keepers en keepsters, vanaf de Boikes t/m het 1e elftal, een keeperstraining aan te bieden zodat de persoonlijke doelstelling per keeper, beschreven in een Persoonlijk Opleidings Plan, kan worden gehaald;
  • om tot een uniforme opleiding te komen binnen v.v. Beerse Boys;

  De technische commissie staat open voor op- en/of aanmerkingen en zal deze zo nodig meenemen bij de actualisatie van het beleidsstuk (vaststelling door het bestuur).

  Downloads

  Beleidsplan Keepers - september 2011 (PDF, 499 kB)

  Technische commissie v.v. Beerse Boys
  Oost-, West- en Middelbeers
  September 2011