• Beste leden van Beerse Boys,

   

  Het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019 is op 1 juli jl. begonnen. Dat betekent dat we ook de eerste termijn van de contributie van je bankrekening gaan incasseren.

   

  Hoe zat het ook alweer?

  Elk voetbalseizoen duurt van 1 juli t/m 30 juni. De actuele contributiebedragen staan hieronder, maar vind je samen met extra informatie op https://www.beerseboys.nl/contributie. In de Algemene Leden Vergadering van 26 september 2014 is vastgesteld om de contributie jaarlijks te verhogen met een percentage dat gelijk is aan het prijsindexcijfer met een maximum van 2%; indien het bestuur het noodzakelijk vindt om een afwijkende verhoging voor te stellen, dan zal dat in de Algemene Ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd.

  Niet spelende kaderleden zijn vrij van contributie. Kaderleden die zelf actief voetballen krijgen korting naargelang hun functie(s) voor de club. Deze korting zal pas in de 2e termijn verwerkt worden.

  Je contributie betaal je met een automatische incasso in 2 termijnen. De eerste termijn is de helft van de totale contributie bij aanvang van het seizoen. Beerse Boys moet op dat moment nl. kosten gaan maken zoals inschrijving bij de KNVB en aanschaf kleding en materialen.

  De tweede termijn van de contributie wordt in principe geïncasseerd in januari 2019.

  Bij deze willen we je laten weten dat Beerse Boys de 1e termijn op 12 oktober zal incasseren van je bankrekening.

  Hopelijk hebben we je hiermee voldoende geïnformeerd. Als je nog vragen hebt mail dan naar financieel@beerseboys.nl.

  Als je vragen hebt over het in rekening gebrachte contributiebedrag neem dan contact op met Willem van der Vleuten (willem@fairsports.nl 06-21561202).

   

  Met vriendelijke groet,

  Ronald Spijkers

  Penningmeester Beerse Boys

   

  Contributiebedragen:

  Senioren - € 169,00

  Junioren (JO14 t/m JO19) - € 105,50

  Pupillen (JO10 t/m JO13) - € 105,50

  F-jeugd (JO8 en JO9) - € 79,-

  Mini’s / Trainingsgroep - € 39,50

  Oproepleden - € 84,50

  Rustende leden - € 50,00